Om konferansen

Hjem og kirke er viktige størrelser i det å gi den neste generasjon en tro som varer, noe også Bibelen bekrefter. Blant annet sa Moses til folket, altså hele menigheten, at de skulle holde sin egen tro levende, for så å gi den videre til sine barna – midt i sine hverdager (5.Mos 6:4-7).

Etter Moses kom Josva. Han var ikke fullt så bevisst på dette, og snart glemte folket Gud: “Etter dette vokste det opp et nytt slektsledd som verken kjente Herren eller visste hva han hadde gjort for Israel”.  (Dom 2: 7-10)

Gi Jesus videre vil være en praktisk konferanse. Du vil få nyttig undervisning om det å disippelgjøre den neste generasjon, enten du er ansatt eller frivillig i menigheten, slik at bevisstheten om og kompetansen i å gi Jesus til neste generasjon vil holdes opp.

Konferansen vil berøre og utruste, glede og overraske! Gjennom knallbra undervisning, god lovsang og inspirerende innslag, vil vi sette fokus på disippelgjøringen av de unge på mange ulike måter.

«Orange» er kanskje den bevegelsen i verden som har jobbet mest strategisk med å få i stand en god kobling mellom hjem og menighet i disippelgjøringen. Vi har lært mye av dem, og har fått med oss Dan Scott derifra. Vi gleder oss til å høre hans undervisning. I tillegg er det mange norske som også har fått mye erfaring og kompetanse på dette feltet, og som vil snakker ut i fra en norsk kontekst.

Gi Jesus videre er en tre-delt konferanse:
Første delen starter fredag formiddag. Denne dagen vil særlig rette seg mot studenter og ansatte i menigheter og organisasjoner, men vil være åpen for enhver som har anledning til å bruke en arbeidsdag på det.

Del to starter fredag kveld med en åpningsfest i Q42, og fortsetter hele lørdagen med både valgfrie seminarer og to fellessamlinger.
I fellessamlingene vil vi løfte opp viktigheten av temaet på en måte som vil være både relevant og engasjerende, mens seminarene går mer i dybden på ulike temaer, fordelt på ulike spor. Tanken med å ha spor er at de skal hjelpe deg å finne det du er opptatt av. Du kan selvsagt ikke bundet til å velge kun fra ett spor, men velge på tvers, som det passer for deg.

Vi har fått med oss dyktige formidlere og forkynnere fra inn- og utland, så her er det bare å glede seg!

Søndag er det tid for tredje del: da har du muligheten til å besøke lokale menigheter i Kristiansand, og se noe av det vi har snakket om på konferansen praktisert. Hva slags gudstjenester og samlinger dette blir, er foreløpig under planlegging.

Etter konferansen vil du ha med deg nye ideer og verktøy, ny inspirasjon og mer kompetanse til å ha hele uken i fokus i arbeidet med å gi Jesus videre!

Lurer du på noe?

hei@gijesusvidere.no