Seminarer

Seminarer

Fredag

Økt 1 – 13:00

Marius Hodne

Marius Hodne

Hvorfor er eget arbeid for unge voksne så viktig?

Sted: Q42, bisal 1

“Tall fra USA forteller oss at inntil 70% av kristne ungdommer forsvinner fra kirkene når de blir unge voksne. Hvordan kan kirkene møte denne problemstillingen? I dette seminaret skal Marius Hodne sette ord på hvordan arbeid for unge voksne kan bygge broer mellom generasjonene, bidra til vitalisering i menigheten og motvirke trenden der kristne ungdommer forsvinner.

Jeg heter Marius Hodne. Jeg jobber som studentpastor i Randesund misjonskirke, i tillegg til å jobbe med unge voksne i Misjonskirken UNG. Jeg er engasjert i menighet, menighetsutvikling og ung voksen arbeid. Dette engasjementet kommer av et sterkt ønske om å hjelpe stadig nye til tro på Jesus og et liv med ham.

Dette seminaret passer særlig for deg som jobber med studenter eller er hovedpastor/ i lederskapet.

Anne Lene Otterøen og Geir Loftenes

Anne Lene Otterøen og Geir Loftenes

Konfirmasjonstiden – en unik mulighet!

Sted: Q42, møterom 3/4

Over 50% av norske 15-åringer velger å bli konfirmert.  Et år med relasjonsbygging, undervisning og menighetsliv. La oss gi de unge det beste!  Det er målet for konfirmasjonsopplegget SMAK OG SE, utviklet av IMI-kirken og AWANA.

Geir Loftesnes er pastor i IMI-kirken og utdannet prest. Han har et stort hjerte for ungdom, har vært ungdomspastor og initiativtager til konfirmasjonsmanualen Smak og se. Nå brenner han for at menigheter skal oppdage mulighetene ved å satse på konfirmasjonsarbeid.

Anne Lene Otterøen er gift og har 3 barn. Hun er nasjonal leder i Awana Norge og familiepastor på Fredheim Arena. 

Hun har ledet konfirmantarbeid i mange år – og brenner for at ungdommer skal bli kjent med Jesus, disippelgjort og få høre til i et fellesskap.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for ungdom.

Roald Zeiffert

Roald Zeiffert

Ungdom og omvendelse

Sted: Betania, kirkesal

Hvor mange har ikke vært på siste møte på leiren, så kommer frelsesinnbydelsen: Hjertet banker, men skal jeg rekke opp hånden?

Ny forskning viser at ni av ti av de som er på denne leiren har kristne foreldre, og de aller fleste har alltid definert seg selv som kristne.

Hva betyr da det personlige valget om å følge Jesus? 

Mange unge har vanskeligheter med å sette ord på sin egen omvendelse, og hvordan er egentlig samspillet mellom religiøs sosialisering og det personlige valget? 

Roald Zeiffert er gift og har to gutter på 11 og 14 år. Han er bosatt i Kristiansand, og jobber på Høyskolen for Ledelse og Teologi, der han er i sluttfasen av en PhD-avhandling om ungdommer fra frikirker og bedehus.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for ungdom.

Håvard Haugland

Håvard Haugland

Læringsfellesskap - et verktøy for å nå neste generasjon

Sted: Q42, klasserom 1

Vi vil gi Jesus videre til neste generasjon. Dette må være en felles eid oppgave for hele menigheten. Gjennom et treårig læringsfellesskap går vi sammen med ni menigheter og hjelper dem til å ta beslutninger som tar 0-12 år på alvor. Å nå denne gruppen er det viktigste vi kan gjøre for å nå neste generasjon! Etter mange års arbeid med fasetenkning og bevisst trosopplæring er dette læringsnettverket et av de mest strategiske og effektive verktøyene vi har brukt.

Håvard Haugland: Daglig leder i FriBU, arbeidet med barn og unge i 20 år. Gift med Karianne og sammen har de tre gutter.

Dette seminaret passer særlig for deg som er hovedpastor/i lederskapet.

Seminaret tolkes til engelsk.

Ingunn Magnus

Ingunn Magnus

Familiegrupper

Sted: Q42, bisal 2

På seminaret om familiegrupper vil du bli kjent med hva konseptet familiegruppe er; hvorfor starte? Hvordan gjennomføre og hva skal til for å lykkes? Du vil få høre dyrekjøpte erfaringer på godt og vondt og du vil få høre hvorfor vi tror familiegrupper er et fantastisk verktøy for å formidle troen videre til neste generasjon!

Ingunn Magnus er utdannet familieterapeut og jobber til daglig med familier i Hånes frikirke, Kristiansand og som prosjektleder for tro i hjemmet i Fribu. Hun brenner for at familier skal ha det godt sammen og at foreldre skal styrkes i å være trosformidlere. 

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for barn eller tweens.

Reggie Joiner

Reggie Joiner

Orange - Fem essensielle verdier

Sted: Betania, kafé

Som kirke trenger vi å stadig tenke nytt om hvordan vi driver arbeidet blant barn og unge. Samtidig er det noen verdier som alltid vil gjelde. Som ledere må vi forstå hva som er tidløst og hva som er midlertidig. Først da kan vi manøvrere godt i en stadig skiftende setting. I Orange er det fem sentrale verdier som gjelder uansett endringer. I dette seminaret vil Reggie Joiner ta oss gjennom disse, og hjelpe oss til å se hva som står fast og hva vi stadig må tenke nytt rundt.

Reggie Joiner er mannen bak Orange, en stiftelse som har til hensikt å påvirke de som påvirker neste generasjon. Han har skrevet mer enn 30 bøker, alle med fokus på hvordan kirken kan jobbe mer hensiktsmessig med disse tingene. Reggie og Orange har endret måten kirker og organisasjoner i store deler av verden jobber og tenker, alt for å skape miljøer som utruster leder, foreldre og neste generasjon.

Dette seminaret går to ganger.

Dette seminaret er med engelsk tale.

Dette seminaret passer for deg uansett hvilket ansvar du har i menigheten, og særlig om du er hovedpastor/ i lederskapet.

Thaku Lian og Martha Sletten

Thaku Lian og Martha Sletten

Gi Jesus videre til en multietnisk generasjon

Sted: Q42, klasserom 2

Multikulturell hverdag er vår realitet og neste generasjon er multietnisk. Vi ønsker å sette fokus på hvordan gi Jesus videre til en generasjon som vokser opp flerkulturelt. Guds rike er multietnisk og hvordan kan dette gjenspeiles i våre kirker? Vi ønsker å berike dere med både teologisk grunnlag og praktiske tips på hvordan vi kan bygge multietniske felleskap. Guds rike er multietnisk, så la kirkene våres gjenspeile det samme!

Thaku Lian er sosialantropolog og vokst opp i migrantmenighet. Hun har jobbet for Ung baptist som multikulturell konsulent og skal nå lede Laget sitt utvekslingsprogram Interact på Hald Internasjonale Skole.

Martha Sletten har bachelor fra HLT i menighetsledelse og jobber som livsfaseleder for ungdom i Pinsekirken Tabernaklet Bergen.Det siste året har hun vært prosjektleder sammen med Thaku for Mosaic, et ledertreningskurs med fokus på å utruste ogdisippelgjøre unge ledere for vårt multietniske Norge.

Dette seminaret passer særlig for deg som er hovedpastor/i lederskapet.

Økt 2 – 14:30

Gabriel Stephen

Gabriel Stephen

En mangfoldig kirke

Sted: Q42, bisal 2

Migrasjon har ført til et større mangfold i Norges befolkning, noe som har brakt med seg endringer i samfunnet og i det religiøse  landskapet. Midt i disse endringene som pågår, sitter vi som kirke med spørsmålene som utfordrer vår identitet, misjon og trospraksis. Målet med seminarene er å utfordre oss til å søke teologiske innsikt som styrke vårt vitne som Guds folk i denne tid og i saker som vi møter i dag. Gabriel har to seminarer som er uavhengige av hverandre, samtidig med at de er utfyllende. Det går altså an å delta både på et av dem eller begge.

Gabriel er opprinnelig fra den nordlige delen av Nigeria men de siste 17 årene har han bodd i Sør Afrika, Sveits, Canada og de 10 siste årene i Skien med sin kone, Elin og deres to barn. Han jobber på Høyskolen for Ledelse og Teologi  som PhD-stipendiat, og som integreringskonsulent i organisasjonen Der Du Bor Telemark.  Han forsker på migrantenes erfaring med integrering i Norge og hvordan den kan gi ny (eller fornyet) innsikt i hva det vil si å være en kirke. 

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for ungdom eller er hovedpastor/ i lederskapet.

Karin Manvik

Karin Manvik

Aldri alene - Trosopplæring for Tweens

Sted: Q42, klasserom 2

Dette seminaret er for deg som er leder i tweensarbeid eller som ønsker å starte opp med det. Aldri Alene lages av Søndagsskolen Norge, i samarbeid med Acta – barn og unge i Normisjon og Misjonssambandet ung. Blå Kors bidrar med faglige ressurser. I seminaret vil du få smakebiter av alle de fem halvårspakkene som er laget til nå (det skal lages totalt seks pakker). Du vil få innføring i grunnlaget for metodikken og motivasjon til å bruke hjertet ditt og tiden din på tweens!

Karin Kvalvaag Manvik, 46 år gammel, gift og mamma til Filip på 16 og Elisabet på 12. Hun bor på Sofiemyr utenfor Oslo. Karin har jobbet i Søndagsskolen Norge i 13 år, først med Sprell Levende og nå som prosjektleder for Aldri Alene.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for tweens.

Ida Danielsen

Ida Danielsen

Hvordan gjøre det beste ut av konfirmantarbeidet

Sted: Q42, møterom 3/4

Tentro er et undervisningsopplegg for konfirmanter. Gjennom tentro ønsker vi å ta tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytte det opp mot kristen tro. Dette seminaret er for deg som leder en konfirmantgruppe og som ønsker å skape engasjerende og inkluderende samlinger for dine konfirmanter. Du vil få en innføring i undervisningsopplegget, + tips og råd til hvordan gjøre året til noe som legger grunnlag for et helt liv med Jesus. 

Ida Danielsen er 28år, og jobber i Pinse Ung med ansvar for Tentro og Tweens. Har jobbet 7 år i Pinsekirken Tabernaklet Bergen, i barne- og familiearbeidet. Ida er utdannet lærer, og drømmer om at alt vi gjør for barn og unge i kirkene våres skal være engasjerende, tilpasset og relevant.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for ungdom.

Hanne Marie Moi og Eirik Fjellestad

Hanne Marie Moi og Eirik Fjellestad

Rekruttering av ledere og hvordan ta vare på dem

Sted: Betania, kirkesal

Vår drøm er å se barn og unge levende engasjert i etterfølgelse av Jesus. Derfor er ledelse for akkurat denne aldersgruppen en av de viktige tjenestene vi kan ha. Vi trenger flere som vil leve slik at hele livet blir preget, enten det er hverdag eller fest, mennesker som ser den ene og som bygger relasjoner. Derfor har vi satt lederrekruttering på agendaen. Hvordan vi kan rekruttere ledere og ta vare på ledere er spørsmål enhver ledelse trenger å arbeide med. Dette seminaret vil gi nyttige verktøy og tips til hvordan du kan gjøre akkurat det, slik at vi kan ha gode team som spiller hverandre gode, med tydelige forventinger og avklaringer 

Hanne Marie Moi: Jeg er 28 år, bor i Fredrikstad, er gift og mamma til en liten gutt. Jeg jobber som menighetskonsulent ved Frikirkens hovedkontor og i Greåker Frikirke som ungdomsarbeider. Min drøm er å se unge, levende engasjert i etterfølgelse av Jesus. Derfor er jeg takknemlig for å ha en av verdens viktigste jobber. Som en helt verdslig person foretrekker jeg en god kopp kaffe og sjokolade, gjerne i sola, med venninner eller alene. 

Eirik Fjellestad: Jeg bor i Ottestad utenfor Hamar med Elise og våre to gutter. Jeg jobber i Hamar Frikirke og i FriBU, med fokus på unge voksne, ledertrening og å finne gode løsninger som gjør kirke enklere og mer hensiktsmessig. Jeg brenner for Bibelen og å utruste vanlige folk til å finne gullet der selv og i grupper.

Dette seminaret passer for deg uansett hvilket ansvar du har i menigheten.

Seminaret tolkes til engelsk.

Kristen Ivy

Kristen Ivy

Hva de fleste foreldre ikke forteller deg

Sted: Betania, kafé

Vi sier at kirke og hjem må jobbe sammen for å nå den neste generasjonen. Men hva med alle de som ikke kommer til kirken? Hvordan kan vi minske gapet mellom kirke og hjem? Og hva er det foreldre ikke forteller oss, som vi som ledere trenger å vite, dersom vi skal lede kirken på en relevant måte?


I sitt siste prosjekt har Orange dykket ned i disse spørsmålene, og i seminaret vil Kristen dele det de har funnet. Hun har nylig skrevet en bok med tittelen “What most parents aren’t telling you”.

Kristen Ivy er president i Orange, et verv hun overtok etter Reggie Joiner for få år siden. Hun har vært i Orange siden 2006, og før det jobbet hun som lærer i den offentlige skolen. Hun er utdannet lærer og teolog, og har vært medforfatter av 24 bøker. 

Her i Norge er det særlig faseprosjektet hun har jobbet med som har fått stor oppmerksomhet: The Phase Project. 

Hun bor sammen med sin mann, Matt, og sammen har de tre skjønne barn som de leder gjennom de ulike fasene.

Dette seminaret går to ganger.

Dette seminaret er med engelsk tale.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for barn, tweens eller ungdom.

Per Eivind Kvammen

Per Eivind Kvammen

Å bruke smågrupper for vekst og i kirkeplantinger

Sted: Q42, bisal 1

Per Eivind Kvammen er pastor i Sentrumkirken Sandnes. Han brenner for å bygge menigheter som gir Jesus til en ny generasjon og som tilrettelegger for et liv i etterfølgelse av Jesus gjennom hele livet. Ved siden av jobben som menighetsleder har han også en liten stilling sentralt i pinsebevegelsen som ansvarlig for PLANT, pinsebevegelsens menighetsplantingsavdeling. 

I seminaret sitt vil han peke på ulike måter vi kan bruke grupper og mindre fellesskap som utgangspunkt for vekst i eksisterende menigheter og som utgangspunkt for kirkeplanting. 

Dette seminaret passer særlig for deg som er hovedpastor/i lederskapet.

Bodil og Gordon Kleppe

Bodil og Gordon Kleppe

Hvordan endre og bevege et lokalsamfunn

Sted: Q42, klasserom 1

Hvordan kan kirken og jeg bety en forskjell på mitt hjemsted? Er det mulig å nå det moderne sekulære mennesket med evangeliet? Dette seminaret kan inspirere og motivere deg til å bety noe for andre, der du bor, både blant etnisk norske og stadig nye flyktninggrupper.  

Gordon og Bodil Kleppe er pastorpar i Herøya Misjonskirke i Porsgrunn. Siden 2007 har de drevet et annerledes nybrotts- og pionerarbeid på et sted med få kristne. Da de tok over den lille menigheten på Herøya skulle den legges ned. De måtte tenke nytt og annerledes om kall og tjeneste, og nå opplever Gordon seg mer som «pastor for de som ikke går kirken». Sammen er de mer «misjonærer» enn et vanlig pastorpar og har et stort HJERTE for Herøya. I dag når den lille menigheten opp til 200 barn og unge hver uke, og har satt sitt preg på bydelen Herøya og Porsgrunn. De gangene det har kommet nye flyktningestrømmer til byen, har det vært helt naturlig for kommunen å kontakte menigheten for hjelp, nå sist ifm ukrainerne.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for ungdom eller er hovedpastor/i lederskapet.

Økt 3 – 16:00

Oskar Hadland

Oskar Hadland

De viktige overgangene fra barn til ungdom og ung voksen

Sted: Betania, kirkesal

Overganger mellom de ulike aldersfasene i barne- og ungdomsarbeid er sårbare punkt. Trenden er at ved 9-årsalderen stopper tilveksten og tilbakegangen starter. Innen de unge er 25 år har 49% falt fra kirka. Dette er dramatisk. Som menigheter må vi ha en bevisst og effektiv strategi for hvordan vi kan stoppe lekkasjene. I dette seminaret snakker Oskar om hvordan dette kan gjøres.

Oskar Hadland (25) er gift med Malin, kommer fra Lyngdal og er nå bosatt i Oslo. Han jobber i FriBU med ungdom som målgruppe, og som pastor i Oslo Østre Frikirke med hovedansvar for ungdom og unge voksne.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for ungdom.

Runar Byberg

Runar Byberg

Reisen som forandrer alt

Sted: Q42, bisal 2

Å se urettferdigheten med egne øyne setter spor. En kort reise åpner verden med andre kulturer og folk.  Man treffer mennesker i desperate livssituasjoner uten NAV eller andre hjelpeordninger. Å få lov å bringe gode nyheter om Jesus eller bidra til livsvarig endring fra fattigdom og nød gjør like mye med «oss» som dem vi hjelper. Det er mer enn en dannelse-reise. Det forandrer alt.

Runar Byberg har et sterkt engasjement i nasjonalt og internasjonalt kristent arbeid og bistand. Han har mange års erfaring som leder i UIO og brenner for den lokale menigheten. I dag er Runar generalsekretær i Misjon Uten Grenser. Runar er gift med Alice. Sammen har de to voksne barn og bor i Skien.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for ungdom eller studenter.

Benedikte Jonassen

Benedikte Jonassen

Gi rom til å fortelle - Psykisk helse og chattekanal

Sted: Q42, klasserom 1

Hvordan lytte frem barn og unges vonde historier? Hvordan bygge tillit samtidig som en stiller spørsmål?» Mange barn og unge har tatt kontakt på våre chatte-tjenester, SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no, i og etter pandemien. Vi merker en stor på gang og at temaene i samtalene mer alvorlige.

Benedicte Frøystad Jonassen er fagansvarlig for Blå Kors Chat-senter. Utdannet barnevernspedagog med videreutdannelse i familieterapi. Har jobbet mange år med lokalt barnevern.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for barn, tweens, ungdom og studenter.

Vigdis Skau Gjervoldstad

Vigdis Skau Gjervoldstad

Orange på norsk

Sted: Q42, klasserom 2

Orange på norsk handler om å se nærmere på viktigheten av Orange-tankegangen og de fem essensielle verdiene i Orange-strategien, og hvordan det kan se ut i norsk kontekst. Stikkord er: Kirke-hjem-samarbeid, relasjoner over tid, faser og overganger og bevissthet i hva man har fokus på i arbeid med barn og unge.  Reggie Joiner fra Orange snakker mer om Orange i sine innslag.

Vigdis Skau Gjervoldstad er adjunkt, men har jobbet mange år som  barne/familiepastor i Filadelfiakirken Oslo. For tiden jobber hun og mannen i Afrika, med bistandsprosjekter og i et nordisk  samarbeid som handler om å styrke samarbeidet mellom kirker i Nord og Sør. I hele det voksne livet har ønsket om å utruste til tjeneste vært et av Vigdis sine mål. Orange-tankegangen har gjennom mange år inspirert henne.

Dette seminaret går to ganger.

Dette seminaret passer for deg uansett hvilket ansvar du har i menigheten, og særlig om du har ansvar for barn eller er hovedpastor/i lederskapet.

Majken Solberg og Tonje Ringvold

Majken Solberg og Tonje Ringvold

FAbU-løftet: Et løft for rekruttering av frivillige i Frelsesarmeens barn og unge.

Sted: Q42, møterom 3/4

Frelsesarmeen startet i 2020 en historisk satsning som skulle ha fokus på å finne flere frivillige ledere til barne – og ungdomsarbeidet rundt om i Norge. Det ble ansatt flere «FAbU-løftere» som skulle jobbe spesifikt mot å løfte barne- og ungdomsarbeidet og finne frivillige ledere på lokalt plan. På seminaret får vi høre mer om prosessen rundt FAbU-løftet, høre om erfaringer fra FAbU-løfter fra Farsund, Autumn Lynne Johansen, og hvordan det er å rekruttere nye frivillige ledere i dagens samfunn.

Tonje Ringvold jobber med Frelsesarmeens ungdomsteam Dynamo, samt i Frelsesarmeens barn og unge. Hun har bred erfaring med barne- og ungdomsarbeid, og er så heldig å lede FAbU-løftesatsningen sammen med Majken Solberg.

Majken Toke Solberg jobber i Frelsesarmeens barn og unge med ledertrening av unge ledere, e-læring, konferanser og leirer og ikke minst driver prosjekt FAbU-løftet framover sammen med Tonje.

Dette seminaret passer for deg uansett hvilket ansvar du har i menigheten, og særlig om du er hovedpastor/i lederskapet.

Linda Andernach Johannesen

Linda Andernach Johannesen

En kirke uten vegger

Sted: Betania, kafé

De siste årene har uttrykket «å vokse seg ung» dukket opp. Det handler om å være menigheter som utruster barna og de unge til å ha en varig tro. I følge Jesus var relasjonen til Vår Herre og våre medmennesker det aller viktigste. I dette seminaret får du noen nøkler til hvordan vi kan bli mer bevisste hva som er klokt å gjøre, slik at vi blir menigheter som “vokser oss unge” – vi blir kirker uten vegger.

Linda Andernach Johannesen er ansatt i Misjonskirken UNG som Levende tro-konsulent og har bl.a. gitt ut bøkene «En kirke uten vegger» og «Hver tid teller», begge skrevet ut fra det hun brenner mest for: at neste generasjon får en tro som varer.  Hun bor i Skien med sin mann, Øystein. De har tre voksne barn.

Dette seminaret passer for deg uansett hvilket ansvar du har i menigheten, og særlig om du er hovedpastor/i lederskapet.

Seminaret tolkes til engelsk.

Randaberg menighet

Randaberg menighet

KAOS-kirke - lek, kreativitet og gudstjeneste på tvers av generasjoner

Sted: Q42, bisal 1

KAOS-kirke vant trosopplæringsprisen i 2021! KAOS-kirke er en lavterskel familiegudstjeneste som inkluderer både barn og voksne gjennom kreativitet og aktiv deltakelse. Konseptet er inspirert av «Messy Church» fra England, og når bredere ut enn både søndagsskole og «vanlige» familiegudstjenester. I seminaret får du høre om hvordan det startet under pandemien og hvilke erfaringer de har gjort. Vi skal helt konkret gå gjennom både planlegging, forberedelse og gjennomføring. 

Cecilie er Barne- og ungdomsdiakonimedarbeider i Randaberg menighet. Cecilie jobber spesielt med barn fra 5. -7. klasse og ønsker å få dem engasjert i menighetsarbeidet. Cecilie er gift og har 3 barn.

Geoffrey har vært prest i Randaberg menighet i snart 7 år, først som ungdomsprest i 4 år, nå som sokneprest. Han reflekterer mye over hva som er god forkynnelse til alle aldersgrupper, og hvordan kirken kan tilpasse seg en ny tid uten å miste sin identitet. Geoffrey er gift og har 2 barn.

Ingrid er barne- og familiearbeider i Randaberg menighet. Hun er gift og har 3 barn. Hun brenner for lavterskeltilbud, og et sted alle kan føle seg hjemme. Stikkord: «Menigheten som storfamilie».

Dette seminaret passer for deg uansett hvilket ansvar du har i menigheten, og særlig om du har ansvar for barn, tweens eller er hovedpastor/i lederskapet.

Seminarer

Lørdag

Økt 4 – 11:00

Ann Birgithe Solheim Eikhom

Ann Birgithe Solheim Eikhom

«Se meg før du lærer meg - om psykisk helse og å være leder»

Sted: Betania, kirkesal

I dette seminaret vil Ann Birgithe si noe om hva ungdommene selv sier at de strever med, og på den måten gi oss et bilde av tilstanden. Men hva er egentlig psykisk helse og hvordan kan vi ta godt vare på den? Dette blir berørt i seminaret, i tillegg til hva du som leder kan gjøre dersom du får vite at et barn strever med psykiske vansker.

Ann Birgithe Solheim Eikhom er psykologspesialist og førstelektor i psykologi ved Ansgar Høyskole og har en liten privatpraksis gjennom Onlinepsykologene. Hun har vært med i søndagsskolearbeid siden ungdomsskolen og elsker flanellografen.  Hun er gift, har tre barn, og er utålmodig og nysgjerrig.

Dette seminaret passer for deg uansett hvilket ansvar du har i menigheten, og særlig om du har ansvar for tweens, ungdom eller er hovedpastor/i lederskapet.

Thea og Andreas Welander

Thea og Andreas Welander

Jesus til de unge i et flerkulturelt samfunn

Sted: Q42, klasserom 2

Norge er mangfoldig, med mange kulturer og etnisiteter. hvordan kan vi best jobbe med barn, unge og familier på steder det dette mangfoldet er stort?  I dette seminaret deler Frelsesarmeen Groruddalen sine erfaringer med å jobbe med barn, ungdom og familier fra mange ulike kulturer, både på Stovner og på Haugenstua. De færreste av dem man jobber blant har etnisk norsk bakgrunn.

Thea og Andreas Welander er offiserer i Frelsesarmeen, der de nå jobber i Frelsesarmeen i Groruddalen. De har begge bred erfaring med menighetsarbeid og leder et spennende arbeid med både barn og ungdom, e-sport og familier.

Dette seminaret passer for deg uansett hvilket ansvar du har i menigheten, og særlig om du er hovedpastor/i lederskapet.

Søren Nilsen

Søren Nilsen

Nye Sprell levende

Sted: Q42, møterom 3/4

Benytt muligheten til å få innblikk i nye Sprell Levende. Opplegget er bedre tilrettelagt for før- og småskolebarn. Du vil lære om å formidle bibelens fortellinger til alle sanser, om nye konkrete pedagogiske hjelpemidler, og om  en ny digital plattform for nedlastning og strømming av ressurser. Sprell Levende er norskprodusert, og det kommer en ny pakke hvert semester.

Søren Nielsen er redaktør for Sprell Levende og har vært digital utvikler i  Søndagsskolen Norge fra 2014. Tidligere han var pastor i Arendal Frikirke, og har utdanning innen både teologi og IT.  Han har også mange år som frivillig i innen kristent barn- og ungdomsarbeid og menighetsledelse.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for barn.

Reggie Joiner

Reggie Joiner

Orange - Fem essensielle verdier

Sted: Betania, kafé

Som kirke trenger vi å stadig tenke nytt om hvordan vi driver arbeidet blant barn og unge. Samtidig er det noen verdier som alltid vil gjelde. Som ledere må vi forstå hva som er tidløst og hva som er midlertidig. Først da kan vi manøvrere godt i en stadig skiftende setting. I Orange er det fem sentrale verdier som gjelder uansett endringer. I dette seminaret vil Reggie Joiner ta oss gjennom disse, og hjelpe oss til å se hva som står fast og hva vi stadig må tenke nytt rundt.

Reggie Joiner er mannen bak Orange, en stiftelse som har til hensikt å påvirke de som påvirker neste generasjon. Han har skrevet mer enn 30 bøker, alle med fokus på hvordan kirken kan jobbe mer hensiktsmessig med disse tingene. Reggie og Orange har endret måten kirker og organisasjoner i store deler av verden jobber og tenker, alt for å skape miljøer som utruster leder, foreldre og neste generasjon.

Dette seminaret går to ganger.

Dette seminaret er med engelsk tale.

Dette seminaret passer for deg uansett hvilket ansvar du har i menigheten, og særlig om du er hovedpastor/i lederskapet.

Sverre Holm

Sverre Holm

Den innbilte konflikten mellom gudstro og vitenskap

Sted: Frikirken, kirkesal

På alle nivåer i skolen blir barn og unge opplært til å tro at det gjennom historien har vært og fortsatt er konflikt mellom naturvitenskap og gudstro. Det er en utbredt oppfatning i samfunnet ellers også. Men denne forestillingen stemmer ikke med hva vitenskapshistorikere sier og heller ikke med hva viktige bidragsytere i naturvitenskapens historie har stått for. I seminaret blir de viktigste argumentene for hvorfor dette synet er feil gjennomgått.

Sverre Holm er professor i fysikk ved Universitetet i Oslo. Han har særlig jobbet med medisinsk avbildning og ble valgt inn i Norges Tekniske Vitenskapsakademi i 2001. Han har skrevet boken “Den innbilte konflikten. Om naturvitenskap og Gud” som kom ut i 2021. Innimellom er han å høre i NRKs Abels Tårn. Sverre har fire barn og fire barnebarn.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for tweens, ungdom og studenter.

Seminaret tolkes til engelsk.

Ruth Burch Skree

Ruth Burch Skree

Trospraksiser for alle livets faser

Sted: Frikirken, kafé

Trospraksiser endres gjennom livet, men det er ikke selvsagt at vi klarer å henge med, verken i eget liv eller i livene til de vi leder og står nær, både barn og voksne. Hvordan kan vi skape bærekraftige trosrytmer som holder, og som også gjør oss utrustet til å endre rytme, tempo og uttrykk når livet går over i nye faser. Ruth B. Skree snakker om hvordan verktøyene i Etter Kristus kan sette oss i stand til å gjøre nettopp dette.

Ruth B. Skree er leder for praksisnettverket Etter Kristus og prosjektleder for Oslo misjonskirke Groruddalen. Hun jobber for at flere skal finne gode verktøy for å gjøre troen praktisk slik at den får enda større betydning i hverdagslivet.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for barn og tweens.

Runar Landro og Anne Lene Otterøen

Runar Landro og Anne Lene Otterøen

Hvordan jobbe med gode relasjoner i menighet

Sted: Q42, klassrom 1

“Livet handler om relasjoner. Resten er bare bagateller”. Gode relasjoner er avgjørende for disippelgjøring av barn og unge. Hvordan kan menighet og hjem modellere gode relasjoner og sammen disippelgjøre neste generasjons ledere? 

Anne Lene Otterøen er nasjonal leder for Awana Norge og familiepastor i Fredheim Arena. Hun er gift og har 3 barn. 

Runar Landro, 64 år. Godt gift, velsignet med 3 barn og 8 barnebarn. Brenner for menighet og generasjoner, for å gi videre der det er viktigst; i hjemmet, i de nære relasjonene, gjennom generasjonene! Slapper av med god film og god krim.

Dette seminaret passer for deg uansett hvilket ansvar du har i menigheten, og særlig om du er hovedpastor/i lederskapet.

Royal Rangers

Royal Rangers

Hvordan bruke speiding og friluftsliv for å nå barn og unge

Sted: Frikirken, peisestue

Gjennom dette seminaret vil du høre hvordan speiding kan nå barn og unge for Jesus. Du vil få et større innblikk i hva Royal Rangers er, og høre om de mange mulighetene man har for å gjøre Jesus mer kjent gjennom RR-arbeidet. Tom Georg og Monica vil dele historier og erfaringer fra ulike RR-utposter. Royal Rangers er Pinse UNGs speiderarbeid. 

Tom Georg Bu jobber til vanlig som lærer på en barneskole. Han har vært aktiv som speiderleder helt siden 1994, og er i dag National Commander for Royal Rangers Norge. Han er opptatt av å gjøre Jesus kjent blant barn og unge.

Monica Turøy Andersen går fjerde året på lærerstudiet i Oslo, og jobber i Pinse Ung med Royal Rangers. Hun har vært med i RR som barn, og er nå med som leder i Oslo.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for barn og tweens.

Borghild Nokevje

Borghild Nokevje

Medvandring - en nøkkel i disippelgjøring

Sted: Q42, bisal 2

Jesu relasjonelle disippelgjøring er ingen hemmelighet. Den er beskrevet i alle evangeliene, og i Johannes 17 blir vi kjent med Jesu hjerte og visjon for disiplene. Har Jesu metode betydning for oss i dag? Kan vi lære medvandring og disippelgjøring av Jesus? 

Borghild Nokevje fra Navigatørene brenner for å se mennesker vokse i en nær relasjon til Jesus som forvandler (hverdags)livet. Hun har to favorittuttrykk knyttet til tro: «ydmyk frimodighet» og «tillitsfull forventning».

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for ungdom og studenter.

Erik Andreassen

Erik Andreassen

Kropp

Sted: Q42, bisal 1

Hva skal vi si til barn og unge om kropp og seksualitet? Og hvorfor er det viktig at vi formidler noe? På hvilken måte preger hva vi selv har hørt og erfart, hva vi selv formidler til barn og unge? Hvordan kan kirken løfte frem et godt budskap om kropp og seksualitet, som ikke er drevet av skam?  

Erik Andreassen har vært pastor i Oslo misjonskirke Betlehem i 17 år, og har også vært pastor for ungdom og studenter. Han er forfatter av boken «KROPP – fortellingen om deg, og hva den har med Gud å gjøre» (Luther 2022) og ressurssiden bokenkropp.no.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for ungdom, tweens og barn.

Gabriel Stephen

Gabriel Stephen

En mangfoldig kirke

Sted: Frikirken, scenerom

Migrasjon har ført til et større mangfold i Norges befolkning, noe som har brakt med seg endringer i samfunnet og i det religiøse  landskapet. Midt i disse endringene som pågår, sitter vi som kirke med spørsmålene som utfordrer vår identitet, misjon og trospraksis. Målet med seminarene er å utfordre oss til å søke teologiske innsikt som styrke vårt vitne som Guds folk i denne tid og i saker som vi møter i dag. Gabriel har to seminarer som er uavhengige av hverandre, samtidig med at de er utfyllende. Det går altså an å delta både på et av dem eller begge.

Gabriel er opprinnelig fra den nordlige delen av Nigeria men de siste 17 årene har han bodd i Sør Afrika, Sveits, Canada og de 10 siste årene i Skien med sin kone, Elin og deres to barn. Han jobber på Høyskolen for Ledelse og Teologi  som PhD-stipendiat, og som integreringskonsulent i organisasjonen Der Du Bor Telemark.  Han forsker på migrantenes erfaring med integrering i Norge og hvordan den kan gi ny (eller fornyet) innsikt i hva det vil si å være en kirke. 

Dette seminaret passer for deg uansett hvilket ansvar du har i menigheten.

Økt 5 – 13:30

Oskar Hadland

Oskar Hadland

Invitere ungdom inn for å sende dem ut til venner

Sted: Q42, bisal 1

Vi ønsker så gjerne at ungdommene skal komme inn i kirka til et trygt, kjent og oppbyggende miljø. Samtidig vet v i at ungdommene bruker mange flere timer andre steder, f.eks på skolen. Når vi er på slalomtur, er det godt med en tur innom varmestua, men ingen blir gode i bakken av å sitte inne i varmen hele dagen. Overført til kirke: Hvordan kan vi drive ungdomsarbeid som på en sunn og gode måte kobler troa på hverdagen?

Oskar Hadland (25) er gift med Malin, kommer fra Lyngdal og er nå bosatt i Oslo. Han jobber i FriBU med ungdom som målgruppe, og som pastor i Oslo Østre Frikirke med hovedansvar for ungdom og unge voksne.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for ungdom.

Eric Tryland

Eric Tryland

"MER" - et tweensopplegg fra Skjærgårds

Sted: Q42, klasserom 2

MER-festivalen er den nye storsatsingen til Stiftelsen Skjærgårds mot aldersgruppen TWEENS, og jobber for at TWEENS skal bli trygge på at troen deres, som til tider kan være liten – er NOK!

MER kommer som en videreutvikling av 24H-konseptet som mange kjenner til fra før. De legger på hjul rundt i hele Norge med scene, show og en skreddersydd pakke for å sette fokus på spørsmål som: «Hva ser Jesus etter? Kan jeg kalle meg en kristen, selv om jeg ikke får til alt? Og hva er det Jesus ønsker «MER» av?» 

Folka bak MER drømmer om at deltakerne på MER går ut døren etter midnatt med påfyll av selvtillit, et bredere bilde av hvem Jesus er, og masse glow-maling i ansiktet. 

Eric Tryland er 23år, og bor i Oslo. Han studerer teologi ved NLA høgskolen, og har fast  jobb i Stiftelsen Skjærgårds, MER. For tiden er han aktuell med «Vingespenn» som settes opp til sommeren (Norges Kristne råd / FriBu), han slipper egen musikk, og skriver og produserer for andre artister i Norge. Menighet: Kraftverket, Oslo (Frikirken). Yndlingssjokolade: Smash.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for tweens.

Ester F. Aarsland

Ester F. Aarsland

Relasjonsbygging blant ungdom

Sted: Betania, kirkesal

De unge fortjener de beste relasjonene; til Jesus, foreldre, venner. Få et innblikk i hvordan AWANA tenker for to faser fra 13-19 år.  AWANA er et komplett trosopplæringsopplegg fra 0-19 år som nå brukes av over 150 menigheter i alle kristne organisasjoner.

Ester F. Aarsland er en bergensk trebarnsmor på 30 år som er bosatt og jobber som barnepastor på Vigrestad. Hun brenner for at troen skal bli mer enn teori, at barn og unge skal få erfare en levende Gud og få en relasjon som varer. Ester er tilknyttet Awana som skribent og materiellutvikler.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for ungdom.

Grete Askeskjær

Grete Askeskjær

Du kan bety en forskjell!

Sted: Frikirken, kafé

Det vi gjør av inkludering og tilrettelegging for ett barn, er som regel utrolig bra for alle.

Seminaret vil gi økt innsikt slik at barnegruppene skal være et sted hvor alle barn

  • har mulighet til å uttrykke seg og finne styrke for troen uansett funksjonsevne
  • får oppleve en likeverdig deltakelse på egne premisser
  • kjenne seg inkludert og får god læring 

Grete Askekjær jobber som søndagsskolekonsulent i Søndagsskolen Norge med arbeidssted Agder, og er med i Søndagsskolens prosjekt «Sprell Levende for alle funksjonsnivå». Hun  ønsker at alle barn skal få mulighet til å bli kjent med Jesus, og gleder seg til å delta med seminar på «Gi Jesus videre».

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for barn.

Kristen Ivy

Kristen Ivy

Hva de fleste foreldre ikke forteller deg

Sted: Betania, kafé

Vi sier at kirke og hjem må jobbe sammen for å nå den neste generasjonen. Men hva med alle de som ikke kommer til kirken? Hvordan kan vi minske gapet mellom kirke og hjem? Og hva er det foreldre ikke forteller oss, som vi som ledere trenger å vite, dersom vi skal lede kirken på en relevant måte?
I sitt siste prosjekt har Orange dykket ned i disse spørsmålene, og i seminaret vil Kristen dele det de har funnet. Hun har nylig skrevet en bok med tittelen “What most parents aren’t telling you”.

Kristen Ivy er president i Orange, et verv hun overtok etter Reggie Joiner for få år siden. Hun har vært i Orange siden 2006, og før det jobbet hun som lærer i den offentlige skolen. Hun er utdannet lærer og teolog, og har vært medforfatter av 24 bøker. 

Her i Norge er det særlig faseprosjektet hun har jobbet med som har fått stor oppmerksomhet: The Phase Project. 

Hun bor sammen med sin mann, Matt, og sammen har de tre skjønne barn som de leder gjennom de ulike fasene.

Dette seminaret går to ganger.

Dette seminaret er med engelsk tale.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for barn, tweens eller ungdom.

Harald og Tonje Ringvold

Harald og Tonje Ringvold

Oppstart av E-sport i kristent ungdomsarbeid

Sted: Q42, møterom 3/4

Undersøkelser viser at nesten 90% av alle barn og ungdommer gamer på en eller annen måte. Dette seminaret kommer til å handle om hvordan og hvorfor det er relevant for kristne barne- og ungdomsarbeid å starte opp med esport/gamingtilbud. 

Vi kommer også til å høre fra Daniel Fjellbo som har ansvaret for å videreutvikle e-sporten i Groruddalen.

Tonje Ringvold er ansatt i Frelsesarmeen og jobber med ungdomsteamet Dynamo, samt er konsulent i Frelsesarmeens barn og unge. Hun gamer selv, og har jobbet med å starte e-sport for ungdommer på Frelsesarmeen i Groruddalen. 

Harald Ringvold er ansatt i Bekk Consulting der han jobber som programmeringskonsulent. Han er glad i lovsang, datastuff og har vært å starte e-sport for ungdommer på Frelsesarmeen i Groruddalen der han har gjort alt av det tekniske. 

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for ungdom.

Linda Andernach Johannesen

Linda Andernach Johannesen

Oransje praksis

Sted: Q42, bisal 2

Å «tenke oransje» handler om å koble kirke og hjem bedre sammen, og om å utruste foreldrene og andre voksne til alle livets faser. Men hvordan gjør vi det?

Dette er et praktisk seminar der Linda viser hvordan dette kan se ut, både på kort sikt og lang sikt. Med seg har hun lokalt ansatte som deler sine erfaringer. 

Linda Andernach Johannesen er ansatt i Misjonskirken UNG som Levende tro-konsulent og har bl.a. gitt ut bøkene «En kirke uten vegger» og «Hver tid teller», begge skrevet ut fra det hun brenner mest for: at neste generasjon får en tro som varer.  Hun bor i Skien med sin mann, Øystein. De har tre voksne barn.

Dette seminaret passer for deg uansett hvilket ansvar du har i menigheten.

Joakim Magnus

Joakim Magnus

Disippelskap på Jesu tid og i dag

Sted: Frikirken, kirkesal

Da Jesus kalte sine disipler slapp de alt i hadde i hendene og fulgte ham. Hvorfor gjorde de det? Hva var det Jesu tilbød som var så attraktivt? I dette seminaret skal Joakim ta oss med tilbake til Jesu tid og se på hva det ville si å følge en rabbi, og hvordan dette kan se ut i vår kontekst i dag. 

Joakim Magnus er leder for UIO Oslo, Bibelkveld og Beveg Oslo. Hans visjoner å trene hverdagsdisipler som forandrer Oslo. Foruten om Jesus, familie, idrett og mat er han lidenskapelig opptatt av bibel, disippelskap og samfunnspåvirking.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for ungdom og studenter.

Seminaret tolkes til engelsk.

Dan Ruben Aakre

Dan Ruben Aakre

Menn i barnearbeid

Sted: Frikirken, peisestue

«Menn i barnearbeid» er det så viktig da? Ikke godt å si, men i dette seminaret stiller Dan Ruben Aakre noen gode spørsmål (som han vil prøve å svare på). Han kommer også med noen breiale påstander, og åpner opp for å lytte til hvorfor dette spørsmålet er så oppsiktsvekkende: Hvilke muligheter og utfordringer ligger det i å ønske seg flere menn ansatt i barnekirken? 

Dan Ruben Aakre er gift, har tre barn, og er ung og lovende. Han sier: «Jeg er fotograf, foredragsholder, og attpåtil så heldig at jeg er ansatt i Salemkirken Sandefjord. En fantastisk kirke, med Norges mest spennende stab. Veldig takknemlig for å få lov til å være en del av det, og mye annet.»

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for barn.

Kåre Skuland

Kåre Skuland

De livsviktige relasjonene

Sted: Q42, klasserom 1

Etterfølgelse uten relasjon er en umulighet. Derfor er det å jobbe med de livsviktige relasjonene (Bibelens betegnelse er “forsoningens tjeneste”) et hovedansvar for en disippelgjører og barneleder! Lær hvordan du jobber systematisk med relasjoner og få hjelp til å ta i bruk nyttige verktøy!


Kåre Skuland er gift med Janne og pappa til 4 barn i alderen 9-15 år og bor i Kolbotn. Med ca 40 års erfaring som søndagsskolelærer – og fremdeles full av kreativitet og pågangsmot – er han verd å lytte til. Kåre lanserte Jesus Kids appen under forrige Gi Jesus videre, og har brukt denne tiden til testing, kraftige forbedringer og skriving av nye samlinger.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for barn.

Ragnhild Hiis Ånestad

Ragnhild Hiis Ånestad

Soul Church – en gudstjeneste for alle generasjoner

Sted: Frikirken, scenerom

Soul Children er en korbevegelse med 300 lokale kor i hele verden. Soul Church er en familiegudstjeneste som er blitt til i denne bevegelsen. De siste årene har Soul Church blitt feiret fast i Storsalen menighet i Oslo, samt i andre lokale menigheter i Norge og Sverige.

Musikken et veldig viktig element i Soul Church-gudstjenestene da visjonen til Soul Children er å vinne og bevare unge for evangeliet gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i.

Det er produsert ny musikk til denne gudstjenesten, som både voksne og ungdommer sammen har vært med å lage, og inneholder liturgisk musikk som Kyrie, Gloria, preludium, postludium, bønnesang, velsignelse, nattverdsanger og lignende. Musikken er variert og med elementer fra av alt fra hiphop og pop til salmer, lovsanger og viser.

På dette seminaret vil Soul Chilidren-grunder og leder, Ragnhild Hiis Ånestad, gå gjennom hvordan en planlegger og gjennomfører en enkel Soul Church-gudstjeneste, samt gi en kort innføring i Soul Childrens verdier, fokusområder og de forskjellige korkonsept som har utviklet seg i Soul Children-bevegelsen.

Økt 6 – 16:00

Mats Sveindal

Mats Sveindal

Bærekraftig ungdomsarbeid

Sted: Q42, bisal 1

Ungdomsarbeid kan være både ekstremt givende og frustrerende – gjerne på samme tid! I den daglige driften er det utrolig mange faktorer som avhenger av hverandre, og det kan være vanskelig å holde hodet over vann.

I dette seminaret deler Mats erfaringer fra sine syv år som ungdomspastor og kommer med en praktisk guide mot et bærekraftig ungdomsarbeid, hvor man både kan drømme stort samtidig som man har bena godt plantet på jorda.

Mats Sveindal er 28 år fra Kristiansand. Han har master i praktisk teologi fra Ansgar, jobber som ungdomskonsulent i Misjonskirken UNG og er ungdomspastor for Loftet ungdomsarbeid i Randesund Misjonskirke.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for ungdom.

Lars Dale og Jorunn S. Djupvik

Lars Dale og Jorunn S. Djupvik

Hva gir vi i de viktigste årene opp til 12 år? (Awana)

Sted: Q42, bisal 2

Samspill hjem og kirke, relasjoner, undervisning – få et innblikk i hvordan AWANA tenker for fire ulike faser fra 0-12 år: Pubbles, Cubbies, Sparks, T&T

AWANA er et komplett trosopplæringsopplegg fra 0-19 år som nå brukes av over 150 menigheter i alle kristne organisasjoner.

Jorunn er undervisningsleder i Awana, Norge, og har ansvar for kurs og materiell.  Før hun begynte i Awana, jobbet hun som bibelinspirator og redaktør i Bibelleseringen. Jorunn har skrevet boka «Hva ville du ha gjort?» og har vært redaktør og medforfatter i «Vokse sammen – foreldreboka».

Lars er opptatt av at vi som menigheter velger å prioritere ressurser på aldersgruppen hvor beslutninger tas. Har drevet søndagsskole for fem barn, og ungdomsklubb for 900 tenåringer. Nå er han Awana-leder i lokal menighet, og daglig leder i Awana Norge.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for barn og tweens.

Vigdis Skau Gjervoldstad

Vigdis Skau Gjervoldstad

Orange på norsk

Sted: Frikirken, scenerom

Orange på norsk handler om å se nærmere på viktigheten av Orange-tankegangen og de fem essensielle verdiene i Orange-strategien, og hvordan det kan se ut i norsk kontekst. Stikkord er: Kirke-hjem-samarbeid, relasjoner over tid, faser og overganger og bevissthet i hva man har fokus på i arbeid med barn og unge.  Reggie Joiner fra Orange snakker mer om Orange i sine innslag.

Vigdis Skau Gjervoldstad er adjunkt, men har jobbet mange år som  barne/familiepastor i Filadelfiakirken Oslo. For tiden jobber hun og mannen i Afrika, med bistandsprosjekter og i et nordisk  samarbeid som handler om å styrke samarbeidet mellom kirker i Nord og Sør. I hele det voksne livet har ønsket om å utruste til tjeneste vært et av Vigdis sine mål.  Orange-tankegangen har gjennom mange år inspirert henne.

Dette seminaret går to ganger.

Dette seminaret passer for deg uansett hvilket ansvar du har i menigheten, og særlig om du har ansvar for barn eller er hovedpastor/i lederskapet.

Grete Askeskjær

Grete Askeskjær

Sprell Levende Livsmestring

Sted: Q42, møterom 3/4

Sprell Levende Livsmestring er et sosialt ferdighetsprogram. Temaer som berøres er takknemlighet, samarbeid, omsorg, hjelpsomhet, tålmodighet, selvkontroll, utholdenhet, ansvar, ansvar, mot og respekt. Bibelen brukes som veileder fordi Jesus er vårt beste forbilde når det gjelder sosial kompetanse. Sprell Levende livsmestring er en verdifull ressurs forhold til tro på hjemmebane, og kan benyttes i barnegrupper, trosopplæring, skoleklasser og på storsamlinger for hele familien.

Grete Askekjær jobber som søndagsskolekonsulent i Søndagsskolen Norge med arbeidssted Agder, og er med i Søndagsskolens prosjekt «Sprell Levende for alle funksjonsnivå». Hun  ønsker at alle barn skal få mulighet til å bli kjent med Jesus, og gleder seg til å delta med seminar på «Gi Jesus videre».

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for barn.

Rune Tobiassen

Rune Tobiassen

Mine 17 grunner til å være kristen

Sted: Betania, kirkesal

I dette seminaret deler Rune sine 17 grunner til at han er kristen, med ønske om at kristne skal bli flinkere til å dele tro og hvorfor man tror. Han ønsker å bruke trosforsvar i samspill med erfaringer og opplevelser, og vise at troen kan ha mange bein å stå på. Har du ikke opplevd bønnesvar? Ok, da har du 16 andre gode grunner til å tro… eller kanskje enda flere?

Rune Tobiassen er pastor i Østsida Frikirke i Kristiansand, høgskolelektor på Kommunikasjon og Livssyn på NLA og leder for Fellesmøtene i samme by. Han har mastergrad i kristendom og trives i «Grill en kristen»-setting, hvor målet er å gi ærlige svar på ærlige spørsmål. Rune er gift og tre barn på 9, 12 og 14 år.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for tweens, ungdom eller studenter.

Alexis Lundh

Alexis Lundh

En bedre fortelling

Sted: Betania, kafé

«I en tid med enorm påvirkning, ulike strømninger og grenseløshet, trenger vi en bedre historie om hvem vi er for å navigere vår forståelse av kropp, identitet og den gaven som seksualiteten er. En historie om å være skapt i Guds bilde, som mann og kvinne, elsket, ønsket og villet av Gud.»

Alexis Lundh er leder for HeltFri.net som er et arbeid i Tro&Medier. Han møter tusenvis av unge mennesker hvert år og er opptatt av å formidle en bedre historie og trives godt med vanskelige spørsmål. Alexis bor i Haugesund, er gift, har fire voksne barn og to svigerbarn.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for tweens eller ungdom.

Viggo Klausen

Viggo Klausen

Barn og Den hellige ånd

Sted: Frikirken, kirkesal

Hvordan kan vi forkynne om Den hellige ånd for barn og unge? Og hvordan kan vi skape sunne og trygge rammer for at de kan erfare Den hellige ånd? 

Som barn og ungdom hadde jeg noen fine og ikke minst viktige opplevelser med Gud. Dette har jeg aldri glemt og jeg har alltid siden kjent det som en oppgave å formidle dette videre til neste generasjon. Den hellige ånd kan i utgangspunktet oppleves abstrakt, men er i realiteten ganske konkret. Dette vil jeg sette ord på i dette seminaret. 

Viggo Klausen er 51 år, bor i Kristiansand og har vært gift med sin Katharina i 30 år. Sammen har de to barn og ei svigerdatter. Viggo jobber som evangelist og daglig leder i foreningen Velkommen Hjem.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for barn.

Seminaret tolkes til engelsk.

Anne Solfrid Brennhovd

Anne Solfrid Brennhovd

Hvordan bruke populærkultur i ungdomsarbeid

Sted: Q42, klasserom 1

Gud har skapt oss som kreative, skapende mennesker, og derfor finner vi så uendelig mye vakkert og sterkt i kulturen. Men vi har også gjort opprør mot Gud, som preger det vi får inn på våre skjermer og våre valg rundt det – derfor må aldri fortellingene få skygge over Guds Fortelling. 

I dette seminaret ser vi på hvordan populærkulturen kan brukes til å snakke om tro, særlig rettet mot konfirmanter og ungdom. Samtidig snakker også populærkulturen om tro. Hvordan kan vi se og hva kan den forteller oss?  

Anne Solfrid Brennhovd er redaktør for SnakkOmTro.no, Damaris Norge. Hun jobber med å se på hva populærkulturen lærer oss hva som er sant, rett og godt, og hva Bibelen sier om de samme tingene.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for tweens og ungdom.

Runar Liodden

Runar Liodden

Verdt å feire – livsfasemarkeringer i familien

Sted: Q42, klasserom 2

Barn og ungdommer opplever små og store øyeblikk i oppveksten: skolestart, ny skole, kjæledyr som dør, førerkort, flytte hjemmefra. 
Der vi lever livet vårt er også Jesus til stede. Hvordan kan vi skape markeringer som knytter troen til livet vi lever på en naturlig måte og styrker samholdet i familien? 
Praksisnært seminar med konkrete tips og ressurser som deles ut!

Runar J. Liodden er prest i Modum menighet og en inspirerende foredragsholder. Han brenner for å utruste mennesker til å leve ut den kristne tro i hverdagen.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for barn, tweens eller ungdom.

Mikael Svartdahl

Mikael Svartdahl

Fortellingene vi bruker

Sted: Frikirken, kafé

Under pandemien, da kirkens dører var låst, ble filmskapere, youtubere og teknologer redningen. Mikael Svartdahl var en av dem som hadde et radikalt møte med Gud i den perioden. I seminaret bruker han sitt eget liv og livserfaringer koblet sammen med kommunikasjonsfaglig kunnskap, og gir oss innsikt i hvordan disippelgjøring og et hverdagsliv i troen kan se ut for helt vanlige mennesker i vårt samfunn. Sagt om seminaret:  «Dette seminaret fikk meg til å se på historiefortelling koblet til Bibelen på en ny måte; Gud har liksom tenkt på alt!» – Helene M.

Mikael Svartdahl har vært gründer og strategisk og kreativ leder i kommunikasjonsbyrå. Han har en mastergrad i filmklipp fra den nasjonale filmskolen i London og har bred erfaring fra spillefilm, reklame, teknologi og strategikommunikasjon. Mikael bor i Oslo med kona Therese og deres to gutter.

Dette seminaret passer særlig for deg som har ansvar for ungdom, studenter eller er hovedpastor/i lederskapet.

Lurer du på noe?

hei@gijesusvidere.no