Spor og seminarer

Trykk på knappene under for å lese mer om tematikken i sporene.

Pastor/leder

Dersom du er (hoved-)pastor i en menighet, eller sitter i menighetens lederskap/styre, er dette sporet for deg. Her vil andre som har samme eller lignende type ansvar som deg, undervise om hva man kan gjøre som hovedansvarlig i menigheten, for å legge til rette for at de unge skal få en tro som varer. “Kirken+hjemmet= sant”er noe av det mest essensielle i Orange-tankegangen. Du blir bedre kjent med dette og de andre hovedprinsippene i orange-tankegangen.

Ungdom

Dersom du er leder for tenåringer, er dette sporet for deg, enten du er hovedleder, eller har en annen type ansvar for denne aldersgruppen. Dersom du ikke jobber direkte med akkurat denne aldersgruppen, men ønsker å lære mer, vil det også være interessant for deg.

Migrant

Det bor stadig flere migranter i Norge,og viljen til å integrere er ofte tilstede.  Dette er likevel et vanskelig tema, mange av våre menigheter lykkes dårlig i å integrere våre nye landsmenn i sine fellesskap. På dette sporet vil du kunne lytte til ledere som har gjort en god jobb i dette, og som vi kan lære av.

Barn

Dersom du er leder for barn fra 0-10 år, er dette sporet for deg. Dette passer både for hovedledere og for ledere med andre typer ansvar for denne aldersgruppen.  Dersom du ikke har ansvar i akkurat denne aldersgruppen, men ønsker å lære mer, vil det også være interessant for deg.

Unge voksne og studenter

Dersom ditt fokus er de unge voksne og/eller studenter, er dette sporet for deg. Du kan være hovedleder eller har en annen type ansvar; her vil du høre ting som er relevante for denne målgruppen. Dersom du ikke jobber direkte med akkurat denne aldersgruppen, men ønsker å lære mer, vil det også være interessant for deg.

Hjem

Hjemmet er det viktigste arenaen for de som vokser opp, også når det gjelder troslivet. På dette sporet vil du få høre om hvorfor det er slik, og du vil få noen redskaper til å utruste hjemmene som du er i kontakt med som leder. “Kirken+hjemmet= sant”er noe av det mest essensielle i Orange-tankegangen.

Tweens

Dersom du er leder for tweens (10-12-åringer), er dette sporet for deg, enten du er hovedleder, eller har en annen type ansvar for denne aldersgruppen.  Dersom du ikke jobber direkte med akkurat denne aldersgruppen, men ønsker å lære mer, vil det også være interessant for deg.

Ung leder

Dette sporet er for deg som selv er tenåring. Det å være leder er en viktig oppgave som kan være krevende. Vi ønsker å gi deg som ung leder noen redskaper til å leve godt med det å være leder, slik at du beholder motivasjonen og opplever det både gøy, spennende og passe utfordrende.

"Orange på norsk"

Kirken er verdens lys og har fargen gul; hjemmet er stedet for kjærlighet, og har fargen rød. Gult og rødt sammen blir oransje; kirke og hjem koblet på hverandre blir «Orange» (etter bevegelsen i USA med samme navn). På dette sporet vil du lære om hvorfor kirke og hjem er bedre sammen, og hvordan de kan jobbe sammen for at neste generasjon skal bli kjent med Jesus. Du blir bedre kjent med hovedprinsippene i orange-tankegangen.

For å hjelpe deg å finne fram til de seminarene som er mest relevante for deg, har vi delt inn alt i ni ulike spor, og fordelt seminarene på disse. Dersom du f.eks er leder for tweens, er det Tweens-sporet som blir «ditt» spor. Du er likevel fri til å velge seminarer fra andre spor. Noen seminarer passer for flere, og sorterer dermed under flere spor.

Nedenfor ser du hvilke seminarer som blir holdt under de ulike øktene. Når du klikker på plusstegnet, kommer beskrivelsen av seminaret fram, i tillegg til hvilke spor seminaret sorteres inn under. Noen seminarer er spesifikt for ett spor, mens andre kan passe i flere spor. 

Når du har bestemt deg for hvilke seminarer du ønsker å få med deg, kan du gå til påmeldingssidene våre i Checkin for å velge dem. Det kan være praktisk å ha både Checkin og Gi Jesus videre-siden åpne samtidig. Det er begrenset plass på alle seminarene. Det betyr at her gjelder prinsippet om førstemann til mølla.

Seminarer

Fredag

Økt 1

Dan Scott

Dan Scott

"What is this thing called Orange?"

Sted: Frikirken, kirkesal

Passer for: pastor/leder, ungdom, migrant, barn, hjem, tweens, Orange på norsk.

Hva betyr det egentlig når vi snakker om å  “tenke oransje” i menigheten? I dette seminaret vil du lære fem prinsipper som kan hjelpe din kirke til å gjøre det beste ut av den timen du har barna innom på søndagen, slik at foreldrene gir troen videre resten av uka. 

Dan Scott er forfatter og foredragsholder. Nylig publiserte han boka Caught In Between: Engage Your Preteens Before They Check Out  på “Orange Books”. Til daglig leder han utviklingen av undervisningsmateriellet i Orange,  “252 Kids” og “Preteen”. Dan er glad i å reise rundt i verden for å utruste ledere til å stå  i tjenesten for barn og unge. Dan bor rett utenfor Atlanta, Georgia, sammen med kona Jenna, og de fire flotte barna  deres, Liam, Ellison, Addison, and Taye.

Trond Sæthren

Trond Sæthren

"Lagspillet i familien"

Sted: Q42 – Bisal 2

Passer for: Hjem.

Familie betyr mer enn det meste i livet. Det er der vi lærer og utvikler karakter. Familien vår former hvem vi blir. Alle kaller noen “familie” og noe et “hjem”. Familie er en stor utfordring og et spennende eventyr. I dette seminaret ser vi på Familien som et lag. Hva er dere gode på, og hvordan kan dere gjøre hverandre bedre i hverdagen. Hvordan styrke lagfølelsen som familie?
Velkommen til et utrustende og praktisk seminar rundt verdens viktigste lag: familien din!

Mitt navn er Trond Sæthren, og jeg jobber til daglig med ledelse av den internasjonale delen av Familiefokus, som er Ungdom i Oppdrags familie arbeid. De siste 10 årene har jeg ledet arbeidet i Norge sammen med kona mi Anne-Helen.

Johnny Omdal

Johnny Omdal

"Ungdomsarbeid - stein på stein"

Sted: Q42 – Bisal 1

Passer for: Ungdom og Tweens.

Fokuset i seminaret vil være på hvordan vi kan bygge et ungdomsarbeid som gjør disipler og når nye ungdommer med evangeliet.

Johnny Omdal jobber som rektor på bibelskolen Substans i Bergen. Han er gift og har en liten jente.

Filadelfia Kristiansand

Filadelfia Kristiansand

"Å integrere migranter i menigheten"

Sted: Q42 – Hjørnebygget

Passer for: Migrant, barn

Øystein Gjerme

Øystein Gjerme

"Vi vil! Om frivillighet."

Sted: Betania, kirkesal

Passer for: Pastor/leder, ungdom, migrant, barn, unge voksne, tweens.

Gjermes bok Vi vil: Frivillighet i menigheten er skrevet for å inspirere til å mobilisere 10 000 nye frivillige til menighetsarbeid i Norge, og i dette seminaret vil forfatteren dele noen av de erfaringer og innsikter han skriver om i boken. I bokens inneldning skriver han: «Et liv i det moderne Norge er for mange både fullt og krevende, og da er det lett at frivilligheten i menigheten daler. Dette er en utfordring. Mitt mål er at denne boken skal vise at Jesu kall til frivillig deltakelse gjelder oss alle, og at det er mulig at hver enkelt kan finne og fylle en plass i den lokale menigheten.» Dette kan du høre mer om i seminaret. 

Andreas Hasseløy

Andreas Hasseløy

"Å bygge en kultur som tar vare på unge voksne"

Sted: Betania, kafé

Passer for: Pastor/leder, ungdom, unge voksne

Om Andreas: Jobber i Hillsong Norge. Andreas gleder seg over å kunne leve for en hensikt større enn seg selv, han har en drøm om å bygge en kirke for de som ikke er så vant til å gå i kirken.

Økt 2

Mats Mooij & Marius Hodne

Mats Mooij & Marius Hodne

"Smågrupper i ungdomsarbeid"

Sted: Betania, kafé

Passer for: Ungdom, unge voksne, tweens og Orange på norsk.

Marius og Mats er ledere for Loftet ungdomsarbeid i Randesund
Misjonskirke. Gjennom flere år har de jobbet med å få til et fungerende
smågruppearbeid. De siste årene har arbeidet vokst til i overkant av 20 grupper, og i dette seminaret vil de dele hva de har lært på veien mot å skape et sunt
smågruppearbeid for ungdom.

* Marius Hodne er 25 år, gift og har en sønn. Marius jobber som ungdomspastor i
Randesund Misjonskirke og studerer på Ansgar teologiske høyskole.
• Mats Sveindal er 25 år og er vokst opp i Kristiansand. Mats jobber i Randesund
Misjonskirke, Misjonskirken UNG og studerer på Ansgar teologiske høyskole.

Andreas Hegertun

Andreas Hegertun

«Hvordan bygge kirke med bredde, flere generasjoner og tydelig retning, på en gang?»

Sted: Betania, kirkesal

Passer for: Pastor/leder

Det ser ut som mange kirker i dag kun består av en eller to livsfaser. Er det en motsetning mellom å være offensive, voksende, endringsvillige og det å være rotfestet, brede og for hele livet? Hvordan oppnå begge deler samtidig? Hvordan ser en slik visjonær fortelling om kirke ut?

Anne Inghild Maldal

Anne Inghild Maldal

«Det er ingen aldersgrense i Guds rike.»

Sted: Q42, Bisal 2

Passer for: Pastor/leder, ungdom, barn, tweens.

Seminaret vil ta for seg noe av grunnlaget for en slik påstand, sett i lys av Guds Ord, forskning og erfaring.

Fokuset vil være individ, menighet og samfunn.

Det vil bli gitt eksempler, og ikke minst vil det bli 

  • erfaringer og «øvelser»  i seminaret
  • tre ting å ta med seg hjem for dem som ønsker det!

Det vil bli stoff fra boka Her kommer vi – ingen aldersgrense i Guds rike, som en del av seminaret.

Joakim Magnus

Joakim Magnus

"Bibelkveld" - hvordan formidle Bibelen til unge voksne idag

Sted: Frikirken, kirkesalen

Passer for: Ungdom, unge voksne,

I dette seminaret vil Joakim både gi dere en smakebit på konseptet Bibelkveld og dele erfaringer rundt det å formidle og inspirere folk til å lese og leve ut Guds ord.

Joakim Magnus er til daglig leder av Ungdom I Oppdrag Oslo og Beveg Oslo.
Han elsker å trene hverdagsdisipler og inspirere unge voksne til å lese og leve ut Bibelen.

Bente Sandtorp

Bente Sandtorp

"Gjør alle folkeslag til disipler!"

Sted: Q42, Hjørnebygget

Passer for: Pastor/leder, migrant

Erfaringer fra Home Church, multikulturell
menighet på Grønland, Oslo.

Hilde Heitmann

Hilde Heitmann

"Tidslinjen"

Sted: Q42, Bisal 1

Passer for: Barn, tweens

Dette seminaret vil gi deg innspill til hvordan du kan formidle bibelfortellinger for tweens. Hvordan legge til rette for
et dypdykk inn i fortellingen, så barna ser at fortellingen er aktuell for dem og deres liv?
Seminaret vil også gi innspill til hvordan du kan peke på sammenhengen mellom fortellingene i Bibelen, slik at den store fortellingen i Bibelen trer tydeligere fram. Hvilken plass har vi i den store fortellingen?

Hilde Heitmann er teolog og pedagog og jobber for tiden som kateket i Sandar kirke i Sandefjord. Hun hadde
ideen til, og har vært med å utarbeide Tidslinjen – den store fortellingen i Bibelen, utgitt på Verbum forlag. I tillegg
til å være kateket, reiser hun nå rundt i Norge og underviser og inspirerer mennesker som vil formidle
bibelfortellinger til barn og unge.

Økt 3

Dan Scott

Dan Scott

"Navigating the preteen years/Gen Z"

Sted: Frikirken, kirkesal

Passer for: Pastor/leder, migrant, barn, hjem og tweens

Tweens faller ofte mellom to stoler: barndom og tenåringstid. Dette er en unik fase, og for mange kan det være en vanskelig å navigere eget liv. I dette seminaret vil vi snakke om hva tweensen møter, og hvordan du som leder kan skape et miljø I kirken som vil legge til rette for at de unge vil erfare en levende tro. 

Dan Scott er forfatter og foredragsholder. Nylig publiserte han boka Caught In Between: Engage Your Preteens Before They Check Out  på “Orange Books”. Til daglig leder han utviklingen av undervisningsmateriellet i Orange,  “252 Kids” og “Preteen”. Dan er glad i å reise rundt i verden for å utruste ledere til å stå  i tjenesten for barn og unge. Dan bor rett utenfor Atlanta, Georgia, sammen med kona Jenna, og de fire flotte barna  deres, Liam, Ellison, Addison, and Taye.

Vigdis S.G & Solveig Hegdal

Vigdis S.G & Solveig Hegdal

"Faser og overganger i menigheten"

Sted: Q42, Bisal 2

Passer for: Pastor/leder, ungdom, barn, unge voksne, hjem, tweens og Orange på norsk.

Vi mennesker går gjennom ulike faser i livet. I dette seminaret skal vi se på hvordan vi som kirker kan tilrettelegge for og møte barna og ungdommene i de ulike fasene, og også hvordan vi kan utruste hjemmene for hver fase. Overgangene mellom fasene er sårbare, og vi ser at kirken ofte mister folk i disse overgangene. Å være bevisst på dette, og samtidig jobbe målrettet med hvordan vi følger mennesker over i neste fase, vil være en styrke. Etter seminaret ønsker vi at du skal sitte igjen med konkrete tips til hvordan dere kan jobbe med overgangene i deres kirke.

Solveig Hegdal, 35 år. Elsker Jesus og er takknemlig for å få følge han gjennom alle faser og sesonger av livet. Gift med Marius og er mamma til to gutter på 2 og 4 år. Er utdannet lektor, og jobber som livsfasepastor i Sentrumkirken i Sandnes. Har de siste årene vært involvert i arbeidet med trosopplæringsplanen Jesus hele livet. Styreleder i PBU.

Håvard Haugland

Håvard Haugland

"Familiegrupper og familiearbeid"

Sted: Q42, Hjørnebygget

Passer for: Pastor/leder, migrant, barn, hjem.

I dette seminaret vil du få en god innføring i familiegrupper og en helhetlig strategi for et
familiearbeid.

Per Eivind Kvammen

Per Eivind Kvammen

"Flergenerasjons-menigheten"

Sted: Betania, kirkesal

Passer for: Pastor/leder, ungdom, migrant, barn, unge voksne, hjem og tweens

Nyere menigheter er ikke «ungdomsmenigheter» og de etablerte
flergenerasjonsmenigheter. Vi trenger alle å legge til rette for Jesus hele livet i kirkene våres.

Runar Landro

Runar Landro

"Fra uforpliktende snakk- til forpliktende handling!"

Sted: Q42, Bisal 1

Passer for: Pastor/leder, barn, hjem og tweens.

I sitt seminar vil Runar Landro ta opp temaer som:

– hvordan en ekte “omvendelse” ser ut i et fellesskap som nå tar barn og unge på alvor

– barn og unge som menighetens “fremtid”- men hva med i dag?

– hovedledere som tar opp kampen på vegne av barne- og ungdomsledere, eller som de sier i USA; “the senior pastor syndrom”.

Runar Landro, snart 62 år, har vært i menighetsarbeid i enn 40 år. Han er hovedpastor på Fredheim Arena i Sandnes, en menighet hvor forandring er et av kjennetegnene. Runar er lidenskapelig opptatt av sine barnebarn– og dermed også av hvordan tro formidles gjennom generasjoner.

Jarle Waldemar

Jarle Waldemar

"En tro som varer"

Sted: Betania, kafé

Passer for: Pastor/leder, barn, hjem og tweens.

Foreldre ønsker det beste for barna. I dette seminar ønsker Jarle Waldemar å gi noen tanker og refleksjoner rundt det å gi troen videre til sine barn. Dette seminaret bygger på boken «En tro som varer» som kommer november 2019, og vil være relevant for både foreldre og ledere. Jarle Waldemar inviterer til å sette fokus på å bygge en solid grobunn av tro  som tåler livet for barn og unge som vokser opp i dag.

Jarle Waldemar er forfatter, forkynner og pedagog. Han har skrevet over 30 bøker, blant annet «En tro som varer» (Nov 2019) og «Slik hjelper du barnet ditt til å bli den beste utgaven av seg selv» (2019). Jarle Waldemar og hans kone Karina Waldemar brenner for å utruste kristne familier gjennom fokus på familie, ekteskap, barneoppdragelse og tro. 

Seminarer

Lørdag

Økt 6

Dan Scott

Dan Scott

"What is this thing called Orange?"

Sted: Q42, Bisal 2

Passer for: pastor/leder og Orange på norsk.

Her kan du høre Dan Scott underivse om basis-tenkningen i Orange. Kirken er “gul” (=verdens lys), mens hjemmet er “rødt” (=kjærlighetens farge). Hver for seg er begge både viktige og sterke, men om de jobber sammen blir de enda kraftigere. De blir oransje! Hvordan ser det ut når en kirke jobber “oransje”? Og hvilken betydning kan det få? Det er tematikken i dette seminaret.

Janne Nielsen

Janne Nielsen

"Hvordan disippelgjøre unge i en flyktig og uforpliktende fase?"

Sted: Q42, Bisal 1

Passer for: Ungdom og unge voksne.

Samfunnet vårt er på mange måter mer flyktig og fragmentert enn noen gang før. Mangeopplever mye krav og stress og skyr derfor unna forpliktelser – også i kirka. Hvordan møter vi unge voksne i deres hverdag? Og hvordan kan vi disippelgjøre i en slik kultur?

Janne Nielsen (34) har bred erfaring fra forkynnelse og arbeid med ungdom. I 2011 startet hun arbeidet med å plante en menighet på Sagene Oslo sammen med et team av unge voksne. Menigheten har i dag en ung profil med et sterkt diakonalt tilsnitt. Janne har vært involvert i tverrkirkelig arbeid for trening av menighetsplantere (M4) og er en mye brukt forkynner og underviser både i egen sammenheng og utenfor. I dag er hun kadett ved Frelsesarmeens offisersskole, som betyr at hun utdanner seg til å bli offiser (pastor) i Frelsesesarmeen.

Thaku

Thaku

Fra "oss" og "dem" til "vi"

Sted: Frikirken, Grønnsalen

Passer for: Pastor/leder og migrant

Fremmedfrykt går begge veier. Frykt for sekularisme, dårlig innflytelse og assimilasjon har resultert i mange isolerte migrantmenigheter. Samtidig oppleves mange norske menigheter utilgjengelige for nye landsmenn. Hvordan kan vi ta tak i denne fremmedfrykten, bryte ut av våre bobler og gå fra «oss og dem» til «vi» for Gudsriket? Dette seminaret skal forsøke å belyse de mest vanlige «mytene”/”stereotypiene kristne innvandrere og etniske nordmenn
besitter om hverandre. Dessuten vil vi utforske hvordan vi kan heve oss over forskjellene våre og komme sammen i Guds store Menighet.

Jeg heter Biak Tha Sung, også bedre kjent med kallenavnet Thaku. Jeg er et tredjekultur barn (Third culture kid) som er født i Myanmar. Oppveksten min er preget av kultur og land som Malaysia, Wales, Brasil og ikke minst, Norge. Likevel, har jeg gått i en Chin-burmesisk menighet nesten hele livet. Akkurat nå bor jeg på Østlandet og tar en mastergrad i Sosialantropologi ved UiO.

Kristin Eide

Kristin Eide

Barn med spesielle behov - del 1: Du kan bety en forskjell!

Sted: Frikirken, Skattkammer-rom

Passer for: Barn

Du kan få være med på å la alle barn få mulighet til å bli kjent med Jesus og få en relasjon til ham – som varer resten av livet.
Ved å ha fokus på inkludering og tilrettelegging kan du være med på å bety en forskjell i livet til de barna du møter. Ved å være bevisst hvordan du er overfor de du er sammen med og hvordan du leder andre, med bakgrunn i dine tanker og holdninger, til deg selv og andre, i dine erfaringer og din kunnskap.

Jeg heter Kristin Eide og er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Jeg jobber som søndagsskole-konsulent i
Søndagsskolen Norge, i Rogaland krets. I tillegg er jeg prosjektleder for prosjektet «Sprell Levende for alle funksjonsnivå». Jeg brenner for at alle barn skal få mulighet til å bli kjent med Jesus, og jeg gleder meg til å delta med seminar på
«Gi Jesus videre».

David Haddeland

David Haddeland

"Influencer på skolen"

Sted: Frikirken, Scenerommet

Passer for: Ungdom, unge voksne, tweens og ung leder.

Norske skoler og studiesteder trenger elever som influerer skolen med de gode nyhetene om Jesus. Ny Generasjon jobber med og bygge en bro mellom skolen og kirka, og for og lykkes med dette trenger elever, foreldre og kirkeledere å oppdage sitt potensiale som en influencer på skolen.

David Haddeland er daglig leder for Ny Generasjon. Han har en pasjon for ungdommer, kona, kebab og kirka.

Kåre Skuland

Kåre Skuland

"Oppdrag: Oppdragelse. Slik Jesus ville gjort det i vår tid."

Sted: Q42, Undervisningsrom 1

Passer for: Barn og tweens.

Hva slags oppdagelse ville Jesus ha gitt i vår tid? Kåre garanterer et nevenyttig seminar om disippelgjøring av barna i hjem og kirke. Han legger det bibelske fundamentet, setter opp reisverket og løfter toppsteinen på plass i løpet av 25 minutter. Resten av tiden får du hans praktiske verktøykasse fanget, og en demonstrasjon på hvordan verktøyene brukes. Omtrent som montering av et ferdighus. Revolusjonerende!

Kåre Skuland (51) er grunnlegger av Jesus Kids som nylig har lansert strategi, materiell og verktøy for trosopplæring i hjem og kirke. Han er også krimforfatter, trubadur, firebarnspappa, sivilingeniør, økonom og søndagsskolelærer i mer enn 35 år.

Viggo Klausen

Viggo Klausen

"Barn og Den hellige ånd"

Sted: Frikirken, kafé

Passer for: Barn og tweens

Når vi vet at det å være en disippel ikke er mulig uten Den Hellige Ånds hjelp og kraft, må vi spørre oss selv hvordan formidlingen av Den Hellige Ånd kan skje for barn og unge? Mange voksne har erfaringer med forkynnelse og praksis, når det gjelder DHÅ, som de nødig vil videreføre til nye generasjoner. Så hvordan kan vi forkynne om DHÅ for barn og unge og legge til rette for at de får gode og trygge erfaringer med Ånden i vårt ukentlige barne- og ungdomsarbeid og i hjemmene? Viggo vil si noe om hva Bibelen sier om å forkynne og lede barn og unge inn i et erfaringsliv med DHÅ og gir eksempler på hvordan en slik praksis kan være sunn og fruktbar.

Alexis Lundh

Alexis Lundh

Sex, påvirkning, porno og medier - hvordan kan vi som kristne fortelle en bedre historie

Sted: Betania, kafé

Passer for: Ungdom, unge voksne, hjem og ung leder.

Seminaret gir svar på hvordan forholde seg på gode måter til mediene som ledere, og være sunne veivisere i dette for den oppvoksende slekta, ikke minst i relasjon til porno. Kan vi som kristne fortelle en bedre historie om seksualitet en mediene?

Alexis Lundh er gift med Elisabeth og har fire barn. Han er ansatt i Tro &Medier som leder av HeltFri.net, og er kjent som en engasjerende uredd formidler om vanskelig tematikk. På fritiden er Alexis engasjert i lokalt ungdomsarbeid sammen med sin familie.

Tonje Teistedal

Tonje Teistedal

"Ungdom, tro og psykisk helse"

Sted: Betania, kirkesalen. 

Passer for: Pastor/leder, ungdom, barn, unge voksne, hjem, tweens og ung leder.

Er det en sammenheng mellom kristen tro og den psykiske helsa hos ungdom?
Kan troen ha en positiv betydning for hvordan ungdommer takler vanskeligheter og motgang? Hvilken rolle har trospraksiser som bønn, lovsang og dele liv i forhold til hvordan ungdommer mestrer livet i med- og motgang? Spiller troens plass i hjemmet/familien under oppveksten en rolle? Gjennom mitt arbeid med masteroppgaven i psykisk helsearbeid, har jeg prøvd å finne noen svar på disse spørsmålene. Er du interessert i å vite mer om dette så kan du delta på dette seminaret.

Tonje Margrete Teistedal er fra Fevik. Hun er gift med Trond Magne og har tre gutter fra 12 til 17 år. Tonje er Actaleder i Region Agder.

Rune Tobiassen

Rune Tobiassen

"Ærlige svar på ærlige spørsmål – trosforsvar i møte med barn og unge"

Sted: Frikirken, kirkesal

Passer for: Ungdom, unge voksne, tweens og ung leder.

Barn og unge trenger å vokse i kunnskap og kjennskap til det vi tror på. Seminaret ønsker å forklare hva kristent trosforsvar er, og hvorfor det er viktig i forkynnelsen vår, i samtaler og i undervisning for både de som tror og de som enda ikke tror.

Hermund Haaland

Hermund Haaland

Samfunnsbygger - Tro koblet til arbeid som nøkkel til å bevare og begeistre unge voksne

Sted: Q42, Undervisningsrom 2

Passer for: ungdom, unge voksne og ung leder.

Når undersøkelser viser at vi trolig mister omlag 70% av menighetsbarna våre, må vi stoppe lekkasjen, som spesielt skjer i overgangen mellom ung og voksen. Barna Research har vist at en av de viktigste årsakene, er manglende kobling mellom tro, studier og karriere. Velkommen til et lite dykk inn i hva Bibelen sier om arbeid og om hvordan vi på nye måter kan løfte frem en kallstenkning som kan gi studenter og unge voksne himmel over livet utenfor menighetens fire vegger – og sterkere bidra tilet samfunn som bygges til det beste for alle.

Hermund Haaland er gründer av tankesmien Skaperkraft og fra 2019 Skaperkrafts senter for tro og arbeid. Han er siviløkonom fra NHH, har studert historie ved UiB og gikk to år på Rhema Bible Training Centre i Johannesburg. I tillegg til erfaring som lokalpolitiker i Bergen for KrF, har han bidratt til flere bedriftsetableringer. Han er forfatter av flere bøker, bl.a. «Samfunnsbygger – kirken ut av isolasjon» som kom ut i år. Hans lidenskap er å utforske Jesusetterfølgelse i skjæringspunktet mellom hjem, menighet og samfunn.

Margot A. Dahl

Margot A. Dahl

"Gjør det personlig!"

Sted: Frikirken, Peisestua

Passer for: Ungdom, barn, tweens og Orange på norsk.

Tenk om alle barn og unge som kommer til kirka møter minst én voksen som kjenner deres hverdag, én som vet deres potensiale, som vil gi nye sjanser og som aldri slutter å ønske dem velkommen hjem! Hvordan kan kirken være et hjem der det er plass til oss i alle livets faser, og hvordan kan vi være en kirke som vokser seg ung, der vi gir videre nøklene til lederskap til de som kommer etter oss?

Margot Amlie Dahl er barne- og familiepastor i Oslo misjonskirke Betlehem. Hun er gift og har tre barn i skolealder. Margot brenner for at kirken skal være et fellesskap der barn og unge blir sett og tas på alvor. Hun er opptatt av å utruste og oppmuntre de voksne til å dele troen med barn og ungdom.

Rode M. Hegstad

Rode M. Hegstad

Hvordan lede frivillige - uten at de sliter seg ut?

Sted: Q42, møterom 3 og 4.

Passer for: Pastor, ungdom, migrant, barn, unge voksne og tweens.

Hvordan kan du rekruttere, motivere og ta vare på de frivillige i ditt arbeid? Frivillige er den viktigste ressursen i mange menigheter, men hvordan kan man egentlig lede dem på en god måte? På dette seminaret får du verktøy som kan hjelpe deg når du skal rekruttere nye frivillige, hjelpe dem med å holde på motivasjonen og samtidig forebygge at de sliter seg ut.

Rode Margrete Hegstad er 26 år og styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Hun har lang erfaring med å være frivillig selv, og med å lede andre frivillige i FriBU, Acta og KrFU. Som styreleder i LNU jobber Rode blant annet med kompetanseheving i barne- og ungdomsorganisasjoner, med særlig fokus på frivillige, motivasjon og bærekraftig engasjement.

Geir Øystein Andersen

Geir Øystein Andersen

"Hjem som forandrer verden"

Sted: Q42, Hjørnebygget

Passer for: Pastor/leder og hjem.

I dette seminaret vil Geir Øystein dele erfaringer fra å leve kirke i huskirkenettverk på Kongsberg, og veien fram til dette. Seminaret vektlegger menighetsliv med tyngdepunkt i hjemmene, og peker på de 4 B’er som nøkkel for søskenfellesskap på tvers av generasjonene.

Geir Øystein Andersen er seksbarnsfar, menighetsplanter, huskirkevert, forstander, eiendomsutvikler, tilsynsmann fra Kongsberg – og opptatt med hvordan leve menighet på tvers av generasjoner og være kirke i et samfunn uten kristne preferanser, posisjoner og privilegier.

Økt 7

Dan Scott

Dan Scott

"Building faith in the next generation"

Sted: Frikirken, kirkesal

Passer for: Pastor/leder, ungdom, migrant, barn, unge voksne, hjem, tweens og Orange på norsk.

De som er født etter 1999 kalles for Generasjon Z. Hvordan ser deres tro ut når de vokser opp? Som ledere er det viktig at vi har det rette målet i sikte mens vi jobber for et fungerende ungdomsmiljø. Når vi jobber, må vi hele tiden ha den neste generasjon i tankene. I dette seminaret vil Dan snakke om hvordan de unge kan vokse i sin relasjon til Jesus, og bygge en autentisk tro som vil vare. 

Dan Scott er forfatter og foredragsholder. Nylig publiserte han boka Caught In Between: Engage Your Preteens Before They Check Out  på “Orange Books”. Til daglig leder han utviklingen av undervisningsmateriellet i Orange,  “252 Kids” og “Preteen”. Dan er glad i å reise rundt i verden for å utruste ledere til å stå  i tjenesten for barn og unge. Dan bor rett utenfor Atlanta, Georgia, sammen med kona Jenna, og de fire flotte barna  deres, Liam, Ellison, Addison, and Taye.

Føbe Edvarsen

Føbe Edvarsen

Barn og lovsang

Sted: Q42, Møterom 3 og 4.

Passer for: Barn.

Gutten David sang lovsanger. David formidler hvem Gud er, hva han betyr for David og om hva Gud kan, men David uttrykker også sorg og sinne. Hva er lovsang? Hvordan er lyden av lovsang sammen med barn? Kan vi finne sanger som hjelper barn i å uttrykke ærlig hvem Gud er for dem?

Linda Andernach Johannesen

Linda Andernach Johannesen

"Hver tid teller: Det vi gjør i dag har betydning i morgen"

Sted: Betania, Kaféen.

Passer for: Pastor/leder, ungdom, migrant, barn, hjem, tweens og Orange på norsk.

Vi er veldig flinke til å drive menigheter. Og selv om vi ikke alltid får de resultatene vi skulle ønsker, fortsetter vi å gjøre vi det samme om igjen og om igjen, i håp om at NÅ blir det vel bedre. Men det gjør ikke det. Det er på tide å gjøre noen enkle, men viktige grep som føre oss til målet i større grad. Dette seminaret handler om hva vi kan gjøre, og fokuserer på hvordan vi kan lage en helhetlig strategi, slik at hver av oss blir bedre i stand til å dele troen med de vi har rundt oss.

Linda er ansatt som konsulent i Misjonskirken UNG med særlig ansvar for det som handler om å gi troen videre  til neste generasjon. Hun har skrevet bl.a. boken “Hver tid teller” om hvordan kirken kan utruste til en slitesterk hverdagstro hos barn og unge. Hun har vært barne- og familiepastor i Skien misjonskirke i 13 år, og er utdannet journalist og lærer.  Linda er gift med Øystein, og samme har de tre barn, hvorav yngste fortsatt bor hjemme.

Kristin Eide

Kristin Eide

Barn med spesielle behov - del 2: Bli med inn i Bibelen med «Sprell Levende livsmestring”.

Sted: Frikirken, Skattkammer-rom

Passer for: Barn.

I august 2019 lanserte Søndagsskolen Norge sitt nye materiell Sprell Levende livsmestring. Et sosial- ferdighetsprogram med 10 temabaserte samlinger, hvor Bibelen blir brukt som veiviser i sosiale ferdigheter og livsmestring. Opplegget bygger på ART (aggression replacement training) og Sprell Levende (Søndagsskolen Norge sitt pedagogiske materiell) og passer i både små og store grupper. Sang, drama, humor, glede, undring og oppdrag blir utført i forutsigbare og tydelige rammer.

Jeg heter Kristin Eide og er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Jeg jobber som søndagsskole-konsulent i Søndagsskolen Norge, i Rogaland krets. I tillegg er jeg prosjektleder for prosjektet «Sprell Levende for alle funksjonsnivå». Jeg brenner for at alle barn skal få mulighet til å bli kjent med Jesus, og jeg gleder meg til å delta med seminar på «Gi Jesus videre». 

Vigdis S. Gjervoldstad

Vigdis S. Gjervoldstad

Hovedelement Orange

Sted: Frikirken, Scenerommet

Passer for: Pastor/leder, ungdom, migrant, barn, unge voksne, tweens og Orange på norsk.

I dette seminaret skal vi se på de viktigste elementene i tankengangen til Orange, og
se hvordan dette kan se ut på norsk.
Stikkord er
– fokus på å gjøre kirke og hjem bedre
– smågrupper
– hver tid teller
– faser og overganger
– relasjoner over tid

Vigdis jobber idag som leder av Filadelfiakirken Oslos avdeling kurs&kompetanse. Hun er adjunkt og har jobbet mange år i skolen, har tidligere vært misjonær i Kenya og barne- og familiepastor i Filadelfiakirken, Oslo. Vigdis er en av forfatterne av trosopplæringsplanen til PBU: JesusHeleLivet. Planen er bygget på Orange-tankegangen, og Vigdis holder ofte kurs om dette. Hun har vært fire ganger på Orange-konferansen i Atlanta, og brenner for at vi skal få tankegangen implementert i våre kirker i Norge!

Elisabeth Hunnes

Elisabeth Hunnes

"BibelBravo" - trosopplæring for de minste med sanseopplevelser og fysisk aktivitet

Sted: Q42, Hjørnebygget

Passer for: Barn og hjem.

BibelBravo lar de minste barna får bruke alle sansene sine og være i fysisk aktivitet på gulvet, samtidig som opplevelsene legger grunnlaget for senere samtaler om tro og kristenliv. Seminaret gir en introduksjon til BibelBravo med hovedfokus på hvordan vi kan gjøre trosformidlingen om til aktive, sanselige, spennende og lærerike stasjonsøkter for barna, og dermed være et supplement til det som skjer i både kirke og hjem. Verktøyet passer også godt i møte med barn med spesielle behov.

Elisabeth Hunnes har to små barn, er aktiv i menigheten i Ålesund og brenner for at de aller minste barna skal bli tatt på alvor både i trosopplæringen og i det kontinuerlige menighetsarbeidet. Hun har hatt en sentral rolle i utviklingen av Bravo-leken som er materiellet barnehager, helsestasjoner og familier har lekt med siden 2010.

Torbjørg Oline Nyli

Torbjørg Oline Nyli

"Generasjon Prestasjon søker Generasjon Savnet"

Sted: Frikirken, kafé

Passer for: Pastor/leder, ungdom, unge voksne, hjem og Orange på norsk.

Unge i dag lengter etter voksne å prate med og be med, med opplever ofte at foreldregenerasjonen har koblet seg av menighetslivet. Et praktisk seminar om hvordan vi kan koble generasjonene sammen, så de unge får åndelige foreldre og de voksne forstår at de er ønsket og savnet.

Torbjørg har jobbet i Ungdom i Oppdrag, Filadelfia Bibelskole i Oslo, Misjonskirken UNG, og har vært pastor i Fevik Misjonskirke. Hun har en master i praktisk teologi fra Ansgarskolen og er utdannet
sjelesørger. Torbjørg er gift med Stein Erik, har barna Christoffer og Malin, og er pastor i Ytre Randesund Misjonskirke.

Erik Andrassen & Ingebjørg Ørjaseter

Erik Andrassen & Ingebjørg Ørjaseter

"Å snakke med barn og unge om kropp og seksualitet"

Sted: Q42, Bisal 2

Passer for: Ungdom, barn, tweens og ung leder.

Hvordan kan vi skape god og sunn formidling til barn og unge om kropp, sex og relasjoner? På hvilken måte må samtalene om kropp fornyes, og hva konkret kan man gjøre for å få til dette i våre menigheter og foreninger?

Chris Duwe

Chris Duwe

"Troverdig tro/tro og vitenskap"

Sted: Betania, kirkesalen

Passer for: Ungdom, unge voksne, tweens og ung leder.

Har vitenskap bevist at Gud ikke finnes? Må vi velge å tro på tross av vitenskaplige funn? Hva er god vitenskap? La oss se på virkeligheten sammen!

Chris er gift med Aslaug og de har fire barn, seks sauer og tre høner. På småbruket på
Hedmarken har Chris et studio i en ombygd møkkakjeller, der han lager videoer, bøker og Øystein-CDer. Han brenner for å se at flere kan se at det er sant at Gud finnes, og at Han har gitt sin Sønn, sin Ånd og sitt ord Bibelen til oss.

Ingvild T. Kro

Ingvild T. Kro

"Påvirket, jeg? Om populærkultur og livssynsformidling»"

Sted: Q42, undervisningsrom 1

Passer for: Ungdom, unge voksne, hjem, tweens og ung leder.

Seminaret fokuserer på ungdom og populærkultur, med fokus på hvilke
verdier og holdninger de bevisst og ubevisst møter gjennom populærmedier hver eneste dag – og hvordan dette kan gi både muligheter og utfordringer for oss som kristne, både i eget liv og i formidling av kristen tro.

Ingvild Thu Kro e rgift med Ole Martin og har tre barn. Hun er høgskolelektor i kommunikasjon og livssyn på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og ansatt i Damaris Norge som redaktør for Damaris Skole Vgs. Ingvild er særlig opptatt av ungdom og populærkultur, identitet og livssynsdanning.

Øystein Gjerme

Øystein Gjerme

Å vokse seg ung

Sted: Q42, bisal 1

Passer for: Pastor/leder og migrant.

Anne Lene Otterøen

Anne Lene Otterøen

Hvordan kan barn og unge lære å kjenne, elske og tjene Jesus - og få en tro som varer?

Sted: Q42, undervisningsrom 2

Passer for: Barn og tweens.

En innføring i Awana. Awana Norge tilbyr materiell og pedagogisk opplegg for alderen 2-18 år, som kan brukes både i smågrupper, menigheter og hjemme. Det inneholder undervisning, samtaleopplegg og lek. 

Awana – hjem og kirke, hånd i hånd.

Anne Lene Otterøen er daglig leder for Awana Norge og familiepastor på Fredheim Arena i Sandnes. Hun er gift og har tre barn i alderen 15-20 år.

Runar Liodden

Runar Liodden

#utrustet tenåringsfamilie?

Sted: Frikirken, peisestua.

Passer for: Pastor/leder og ungdom.

Hva kan vi gi familier med ungdommer slik at de deler troen med hverandre? I sitt seminar vil Runar Liodden dele erfaringer og konkrete verktøy og tips fra sitt arbeid med konfirmanter i Modum og ungdomsarbeid i Norkirken Drammen.

Runar Liodden er 45 år, pappa til fire tenåringer og prest i Modum menighet. Han er medforfatter til det nye konfirmantopplegget til IKO, “Delta”, og har et bankende hjerte for trosopplæring i hjemmet. Runar er en engasjert og erfaren foredragsholder og underviser.

Arne Christian Jahr

Arne Christian Jahr

Familie og misjon

Sted: Frikirken, Grønnsalen

Passer for: Pastor/leder, ungdom, migrant, barn, unge voksne, hjem, tweens og ung leder.

Under seminaret blir det innslag fra flere forskjellige om hvordan man kan gjøre dette temaet spennende og levende for barn og familier, både i det jevne misjonsarbeidet og med kortere misjonsturer.

Arne Christian Jahr, leder av Fila Familie i Filadelfiakirken Oslo, forteller om Filadelfiakirkens tur for familier til Kenya nå i høst og vi blir presentert for to andre spennende opplegg fra andre kirker. Her blir det mange gode tips til hvordan vi kan holde misjonsgløden levende!

Økt 8

Dan Scott

Dan Scott

"Partnering with parents"

Sted: Q42, bisal 1

Passer for: Pastor/leder, barn, hjem, tweens og Orange på norsk.

Det å koble seg på de unges foreldre, kan oppleves som den mest krevende siden av jobben som leder. Men om vi ønsker at de unge skal få en tro som varer, er det helt essensielt. I dette seminaret får du praktiske tips til hvordan du kan engasjere og utruste foreldre, så de kan være åndelige ledere hjemme.

Dan Scott er forfatter og foredragsholder. Nylig publiserte han boka Caught In Between: Engage Your Preteens Before They Check Out  på “Orange Books”. Til daglig leder han utviklingen av undervisningsmateriellet i Orange,  “252 Kids” og “Preteen”. Dan er glad i å reise rundt i verden for å utruste ledere til å stå  i tjenesten for barn og unge. Dan bor rett utenfor Atlanta, Georgia, sammen med kona Jenna, og de fire flotte barna  deres, Liam, Ellison, Addison, and Taye.

Karl Johan Kjøde

Karl Johan Kjøde

«Når troen blir et problem i skolen.»

Sted: Frikirken, kirkesal

Passer for: Pastor/leder, ungdom, unge voksne og ung leder.

Seminaret tar for seg situasjoner de unge møter på i skolehverdagen, i alt fra pensum til friminutt, situasjoner som kan oppleves utfordrende i forhold til deres kristne tro.

Karl-Johan Kjøde Jobber som generalsekretær i Laget, en kristen elev- og studentbevegelse som ønsker å gi Jesus videre der hvor unge samles. Dette skjer i særlig grad gjennom ungdommene selv, som møtes i lag fordi de bryr seg om Jesus, hverandre og skolen sin. Han har også jobbet med å kartlegge hvilke utfordringer unge kristne møter i dagens skoleverk og jobber for en økt bevissthet rundt dette i kirke-Norge.

Jarle og Karina Waldemar

Jarle og Karina Waldemar

"Å leve godt sammen"

Sted: Betania, kaféen.

Passer for: Unge voksne og hjem.

Karina og Jarle Waldemar ønsker å gi deg enkle og konkrete tips for å sette fokus på det kjæreste man har. Gjennom levd liv gir ekteparet Waldemar relevante og ærlige eksempler for å inspirere til små justeringer i hverdagen. Seminaret tar opp blant annet: Slik kan ulikheter bli en stryke, slik kan god kommunikasjon styrke ekteskapet og slik takler du feil hos ektefellen.

Ekteparet Karina og Jarle Waldemar er forfattere og pedagoger. De har skrevet over 30 bøker, blant annet «En tro som varer» (Nov 2019), «Slik hjelper du barnet ditt til å bli den beste utgaven av seg selv» (2019) og «Slik blir et godt ekteskap enda litt bedre» (2016). De brenner for å utruste kristne familier gjennom fokus på familie, ekteskap, barneoppdragelse og tro.

Roy Elling Foss & Eirik B. Fjellestad

Roy Elling Foss & Eirik B. Fjellestad

"Hvorfor studentarbeid? Om "Støperiet" og "Touchpoint"

Sted: Frikirken, Peisestua

Passer for: Ungdom og ung leder.

Det største frafallet i menigheten skjer i alderen 18 – 27 år, hvordan kan vi endre det? Dette er relevant både for menigheter som sender ungdommer bort for å studere, og for alle dem som bor i byer hvor det er studiesteder. Det er også relevant for steder hvor det er mulig å lage arbeid for unge voksne. Vi har et pastoralt, menighetsmessig ansvar for at den troen
som er sådd blir bevart når folk flytter på seg, men hvordan? Og hvorfor skal vi satse på studentarbeid? I dette seminaret får du unnskyldningene til å ikke gjøre noe med dette, og grunnene til å faktisk gjøre noe med det. Roy Elling Foss forteller om Misjonskirkens Touchpoint. Eirik B.
Fjellestad forteller om Frikirkens Støperiet.

Eirik B. Fjellestad (32) bor på Hamar med kone og to små gutter. Han jobber med unge voksne for Frikirkens Barn & Unge, Horisont lederprogram for Frikirken sentralt, og i Hamar Frikirke. Han utvikler konsepter som kirker kan bruke for å møte, nå, disippelgjøre og ledertrene unge voksne. Han vil hjelpe unge voksne å finne disippelrytmer de kan ha med seg hele livet, og i alle livssituasjoner. Roy Elling Foss er medpastor i Randesund Misjonskirke. Han har jobbet med studenter og unge voksne i over 20 år, og brenner ekstra for nettopp denne aldersgruppen.

Ingrid Heskje

Ingrid Heskje

"Input – foreldre og barn – samtale"

Sted: Q42, Hjørnebygget

Passer for: Barn, hjem og tweens.

Et helt nytt og unikt verktøy som gjør det enkelt og morsomt å dele tro på hjemmebane. Input inneholder 810 spørsmål og utfordringer som setter i gang gode samtaler og samhandling. Input passer for familier med barn fra 5-18 år. Hvordan bruke dette i familien?

Thea Frøystad

Thea Frøystad

"Foreldrekveld og viktige treffpunkt med foreldre."

Sted: Frikirken, scenerommet.

Passer for: Ungdom, barn, unge voksne, hjem, tweens og Orange på norsk.

Seminaret tar for seg fasetenking inn i en travel hverdag. Og gir konkrete ressurser og rammeverk.

Viggo Klausen

Viggo Klausen

"Samarbeid mellom hjem og menighet om tro i hjemmet – helt praktisk!"

Sted: Frikirken, Kafé

Passer for: Pastor/leder, ungdom, barn, tweens og Orange på norsk.

Alle undersøkelser viser at tro i størst grad smitter over fra en generasjon til neste mellom de lange og nære relasjonene i hverdagen. Dette vil skje hvis menighetens lederskap gjør hjemmet og hverdagens ledere våkne for, utrustet til og dyktige på trosformidling. I dette seminaret får du gode og praktiske tips om det vi kaller ta med troen hjem-samlinger eller Levende tro-samlinger i menigheten, rettet mot hjemmet. En god forberedelse til seminaret er å lese Linda A Johannesens bok «Hver tid teller».

Truls Åkerlund

Truls Åkerlund

"Noen for mange"

Sted: Betania, kirkesal

Passer for: Pastor/leder, ungdom og unge voksne.

Vi tror i dag fordi noen hadde tro for flere enn seg selv i går – og noen vil tro i morgen fordi vi er villige til å blø for drakta i dag. I dette seminaret settes livslang etterfølgelse av Jesus inn i et større bilde av hva Gud holder på med i verden, og løfter fram hvordan kirke, disippelskap og evangelisering hører sammen i Guds store fortelling. Når Gud vil vinne verden, går han
veien om et folk som ligner ham og deltar i det han gjør. Det er noen for mange. Og “noen” må være oss.

Truls Åkerlund er menighetsplanter og pastor i Salt Skien og førsteamanuensis ved Høyskolen for ledelse og teologi. Han har én kone, tre sønner og har skrevet fire bøker – og er lidenskapelig opptatt av hva det vil si å være kristen og kirke i dag. Samt bokstavrim og god kaffe.

Guro Thoresen

Guro Thoresen

"Smak av Slush"

Sted: Frikirken, Skattkammer-rom

Passer for: Ungdom, tweens og ung leder.

På dette seminaret får du smakebiter av Slush, Søndagsskolens kursopplegg for unge ledere. Du får også høre litt om verdien av å ha unge ledere i barnegruppa og tips om hvordan disse på best mulig måte ivaretas. Seminaret passer for ledere i alle aldre.

Guro Thoresen jobber i Søndagsskolen Norge som konsulent for Østfold krets. Hun er med på å lage Sprell levende, og er utdannet førskolelærer. Guro er 50 år og bor på Slevik i Østfold.

Jarle Råmunddal

Jarle Råmunddal

Erfaringsdeling fra en flergenersajonsmenighet

Sted: Q42, bisal 2

Passer for: Pastor/leder, ungdom, migrant, barn, unge voksne og tweens.

Jarle Råmunddal leder en levende flergenerasjonsmenighet, som evner å favne stadig nye unge mennesker, samtidig med at menighetens eldre trives godt. Hvordan er det mulig? I dette seminaret vil Jarle dele av sine erfaringer, både om det som har vært utfordrende underveis og om det som har gått bra.

Jarle Råmunddal er 52 år og pastor i Randesund Misjonskirke. Han er gift med Janniche og sammen har de tre barn mellom 19 og 24 år. Jarle har jobbet som pastor i flere Misjonskirker og også arbeidet
sentralt i Misjonskirken Norge. Randesund Misjonskirke i Kristiansand, hvor han er pastor nå er en menighet med stort barne-, ungdoms-, og studentarbeid samtidig som det er en menighet med alle generasjoner.

Karin Manvik

Karin Manvik

"Aldri alene" - trosopplæring for tweens"

Sted: Q42, undervisningsrom 1

Passer for: Barn og tweens.

I november lanseres et nytt tweensopplegg utarbeidet av Søndagsskolen Norge, NLM ung og Acta – barn og unge i Normisjon, med ressurser fra Blå Kors og NLA høgskolen og støtte fra Kirkeådet. Seminaret vil vise smakebiter av materiellet som består av filmer, samlinger for små og
store grupper, musikk, leker og andre fellesskapsbyggende aktiviterer
samt et foreldremagasin til bruk hjemme. Opplegget er fleksibelt og har fokus på fellesskap og relasjoner og å bygge selvbilde og en trygg hverdagstro på Jesus. Bibel og bønn er sentralt, men brukes på nye måter for at alle slags tweens, ledere og foreldre skal kunne se seg selv i Den store fortellingen om Guds kjærlighet og frelse.

Karin Kvalvaag Manvik er rådgiver i programavdelingen i Søndagsskolen Norge. Hun har jobbet i ti år med å utvikle Sprell Levende, og er nå prosjektleder for det nye tweensopplegget “Aldri alene”. Hun er 43 år gammel, bor på Sofiemyr utenfor Oslo, er gift med Ola og mamma til Filip på tretten og Elisabet på ni.

Geir Børresen

Geir Børresen

"Awana for ungdom: Journey"

Sted: Q42, møterom 3 og 4.

Passer for: Ungdom, tweens og hjem.

«Journey» er Awanas opplegg med tanke på ungdom. Det er et verktøy som kan brukes i disippelgjøringen både hjemme og i menigheten. Geir sier: «Jeg tror ikke vi er kalt til å bygge Guds rike, men til å søke det – mer om det i seminaret!»

Geir Børresen er gift med Monica (som er Jærens «Mor Theresa» ifølge Geir), og sammen har de tre barn i alderen 11, 15, og 18 år. Geir er en «teltmaker», og ser på jobben som noe han lever av, mens han og familien lever et liv i etterfølgelse. Denne livstilen har gitt ham gleden av å tjene ungdom ut fra et gjestfritt hjem, samt gjennom menighetens konfirmasjon, husgrupper og arbeid blant unge voksne.

 Tonje Ringvold & Tone Georgson

Tonje Ringvold & Tone Georgson

”Om å jobbe inn mot flere kulturer.”

Sted: Frikirken, grønnsalen.

Passer for: Ungdom, migrant og barn.

Hvordan driver kristent arbeid blant mange som har minoritetsbakgrunn på Stovner i Groruddalen. Stovner bydel er en bydel nordøst i Oslo, der den grenser til Nittedal kommune i nord. Det bor ca 30 000 mennesker. Bydelen er en variert bydel, men den har i gjennomsnitt lavere utdannelsesnivå enn resten av Oslo og det er mange barn som lever i husholdninger med lav inntekt.

Mia & Ivar Holte

Mia & Ivar Holte

"Kjærlighetsspråk i alle relasjoner"

Sted: Q42, undervisningsrom 2

Passer for: Ungdom, barn, hjem og Tweens.

Et barn som føler seg elsket vil har det godt, få et godt selvbilde, være i stand til å ta imot og gi kjærlighet videre og enklere ta imot Jesus. Barn/ ungdommer trenger å bli elsket på sitt kjærlighetsspråk.  Dette seminaret handler om betingelsesløs kjærlighet og hvordan formidle denne kjærligheten slik at barna kjenne seg elsket.
Det vil bli formidlet konkrete tips til hjelp for oss og til glede for barna våre. Eksempel på praktiske tips: Vi drar på Gullgravingsleir. Målet er å bli kjent og lete etter gullet i ungdommene og merke dem med anerkjennelse.

Ivar og Mia Holta, er gift og har tre barn. De bor på Ålgård. Ivar jobber som sivilingeniør i Aker Solutions, Mia er lærer og jobber som familiearbeider i Normisjon sin forsamling på Ålgård bedehus.

Lurer du på noe?

hei@gijesusvidere.no