Spor

Trykk på knappene under for å lese mer om tematikken i sporene.

Pastor/leder

Dersom du er (hoved-)pastor i en menighet, eller sitter i menighetens lederskap/styre, er dette sporet for deg. Her vil andre som har samme eller lignende type ansvar som deg, undervise om hva man kan gjøre som hovedansvarlig i menigheten, for å legge til rette for at de unge skal få en tro som varer. “Kirken+hjemmet= sant”er noe av det mest essensielle i Orange-tankegangen. Du blir bedre kjent med dette og de andre hovedprinsippene i orange-tankegangen.

Ungdom

Dersom du er leder for tenåringer, er dette sporet for deg, enten du er hovedleder, eller har en annen type ansvar for denne aldersgruppen. Dersom du ikke jobber direkte med akkurat denne aldersgruppen, men ønsker å lære mer, vil det også være interessant for deg.

Migrant

Det bor stadig flere migranter i Norge,og viljen til å integrere er ofte tilstede.  Dette er likevel et vanskelig tema, mange av våre menigheter lykkes dårlig i å integrere våre nye landsmenn i sine fellesskap. På dette sporet vil du kunne lytte til ledere som har gjort en god jobb i dette, og som vi kan lære av.

Barn

Dersom du er leder for barn fra 0-10 år, er dette sporet for deg. Dette passer både for hovedledere og for ledere med andre typer ansvar for denne aldersgruppen.  Dersom du ikke har ansvar i akkurat denne aldersgruppen, men ønsker å lære mer, vil det også være interessant for deg.

Unge voksne og studenter

Dersom ditt fokus er de unge voksne og/eller studenter, er dette sporet for deg. Du kan være hovedleder eller har en annen type ansvar; her vil du høre ting som er relevante for denne målgruppen. Dersom du ikke jobber direkte med akkurat denne aldersgruppen, men ønsker å lære mer, vil det også være interessant for deg.

Hjem

Hjemmet er det viktigste arenaen for de som vokser opp, også når det gjelder troslivet. På dette sporet vil du få høre om hvorfor det er slik, og du vil få noen redskaper til å utruste hjemmene som du er i kontakt med som leder. “Kirken+hjemmet= sant”er noe av det mest essensielle i Orange-tankegangen.

Tweens

Dersom du er leder for tweens (10-12-åringer), er dette sporet for deg, enten du er hovedleder, eller har en annen type ansvar for denne aldersgruppen.  Dersom du ikke jobber direkte med akkurat denne aldersgruppen, men ønsker å lære mer, vil det også være interessant for deg.

Ung leder

Dette sporet er for deg som selv er tenåring. Det å være leder er en viktig oppgave som kan være krevende. Vi ønsker å gi deg som ung leder noen redskaper til å leve godt med det å være leder, slik at du beholder motivasjonen og opplever det både gøy, spennende og passe utfordrende.

"Orange på norsk"

Kirken er verdens lys og har fargen gul; hjemmet er stedet for kjærlighet, og har fargen rød. Gult og rødt sammen blir oransje; kirke og hjem koblet på hverandre blir «Orange» (etter bevegelsen i USA med samme navn). På dette sporet vil du lære om hvorfor kirke og hjem er bedre sammen, og hvordan de kan jobbe sammen for at neste generasjon skal bli kjent med Jesus. Du blir bedre kjent med hovedprinsippene i orange-tankegangen.

For å hjelpe deg å finne fram til de seminarene som er mest relevante for deg, har vi delt inn alt i ni ulike spor, og fordelt seminarene på disse. Dersom du feks er leder for tweens, er det Tweens-sporet som blir «ditt» spor. Du er likevel fri til å velge seminarer fra andre spor. Noen seminarer passer for flere, og sorterer dermed under flere spor.

Foreløpig er det ikke klart til å velge seminarer – det skjer først på et senere tidspunkt. I denne omgang er vi likevel avhengig av at du velger spor for hver bolk (dette av rent tekniske grunner). Når seminarene er klare, vil du få en mail med informasjon om det, og du vil kunne gå inn i hver bolk og velge de seminarene du ønsker. Fram mot dette tidspunktet, vil vi stadig bygge ut informasjonen om de ulike seminarene som tilbys.

Lurer du på noe?

hei@gijesusvidere.no

Konferansen starter om

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)